top of page

Konferencja Gedania Cassubia - kaszubskość Gdańska. 17 listopada 2017 r.

W dniu 17 listopada 2017 r. w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku (ul. Tokarska 21–25) odbyła się konferencja Gedania Cassubia – kaszubskość Gdańska. Jej organizatorami byli Instytut Kaszubski, Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG, Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich UG i Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG, a partnerami Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku, Gdańska Galeria Miejska, Narodowe Muzeum Morskie oraz Urząd Miasta Gdańsk. Otwarcia konferencji dokonała dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Wystąpienie wprowadzające pt. Historyczne związki Gdańska z Kaszubami wygłosił prof. Józef Borzyszkowski. Następnie w części Gdańsk a Kaszuby – dawniej i dziś. Kontekst kulturowy z referatami wystąpili: prof. Daniel Kalinowski, Kaszubski Gdańsk w świetle wspomnień, pamiętników, relacji z podróży, reportaży, dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Gdańsk a Kaszuby w twórczości Güntera Grassa, prof. Anna Kwaśniewska, Gdańsk w kulturze tradycyjnej Kaszub, Cezary Obracht-Prondzyński, Znaki i symbole kaszubskiej pamięci w krajobrazie Gdańska. Po przerwie odbyła się druga część konferencji zatytułowana Kaszubska obecność w Gdańsku. Gdańsk na Kaszubach, w której głos zabrali: Mirosław Kuklik, Morze – handel – obcość. O obecności kaszubskich rybaków w Gdańsku, dr Sylwia Bykowska, Gdańszczanie – autochtoni – Kaszubi w powojennym Gdańsku (1945–1960), dr Magdalena Lemańczyk, Kaszubska obecność we współczesnym Gdańsku. Formy aktywności – instytucje – animatorzy, dr Magdalena Sacha, Gdańsk – stolica Kaszub. Analiza dyskursu medialnego i internetowego oraz Jan Frankowski i Włodzimierz Kuczabski, Przestrzenny rozwój Gdańska a Kaszuby. Po kolejnej przerwie odbył się panel dyskusyjny Medialne obrazy kaszubskości Gdańska. Między faktami a mitami, w której udział wzięli prof. Cezary Obracht-Prondzyński (moderator), red. Mikołaj Chrzan z „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, red. Bogumiła Cirocka z „Pomeranii” i red. Edmund Szczesiak pod nieobecność Tatiany Slowi i Mariusza Szmidka.

Foto Tadeusz Szczęsny

Najnowsze wydarzenia

bottom of page