top of page

Konferencja Wielkie Pomorze. Edycja VI - "Wojna i pokój" 25-27 października 2017 r.

W dniach 25-27 października 2017 r. w Słupsku odbywały się Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe. Szósta edycja tego wydarzenia miało podtytuł „Wojna i pokój”. Głównymi organizatorami był Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Instytut Kaszubski. Współorganizatorem zaś Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku oraz DeutschesKulturforum Östliches Europa. Kierownikami naukowymi projektu są prof. Daniel Kalinowski oraz Adela Kuik-Kalinowska. Podczas Międzynarodowych Konfrontacji Kulturowych dostępna była w Słupsku oraz Sławnie wystawa Reformacja w Europie. Pomorze i Wschodnia Brandenburgia przygotowana przez niemieckiego współorganizatora. 25 października dokonano promocji książki z poprzedniej edycji Konfrontacji pt. Wielkie Pomorze. Społeczności i narody, pod red. A. Kuik-Kalinowskiej i D. Kalinowskiego, a także odbyła się prezentacja portalu internetowego „Biuletyn Polonistyczny” dokonana ze strony mgr Marioli Wilczak (Instytut Badań Literackich PAN Warszawa). 26 października był pierwszym dniem prezentacji referatów. Były to w kolejności: mgr Rafał Fołtyn (AP Słupsk/MPŚ), Rugianie wobec sąsiadów 983-1168; prof. Miloš Řezník (Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa), Husyci na Pomorzu. Czeska tradycja historiograficzna i literacka; dr Bronisław Nowak (Słupsk), Wojny pomorsko-krzyżackie. Przyczyny – przebieg – rezultaty; pastor Hans-Udo Vogler (Freienhufen, Deutschland), „Miteinander ist besser, als gegeneinander!“ Hambacher Fest von 1827; dr Danuta Drywa (Muzeum Stutthof w Sztutowie), Trudne wybory. Postawy mieszkańców Pomorza w kontekście wydarzeń politycznych z lat 1914-1939; dr Krzysztof Korda (Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie), Między wojną a pokojem. Społeczeństwo polskie Pomorza w latach 1918-1920 na przykładzie wybranych powiatów; dr hab. prof. nadzw. Daniel Kalinowski (AP w Słupsku) Ucieczka przed śmiercią. Żydowsko-pomorskie wspomnienia z lat trzydziestych XX wieku; dr Elżbieta Bugajna (Instytut Kaszubski), Refleksje o II wojnie u wybranych poetów kaszubskich; dr hab. prof. nadzw. Anna Sobiecka (AP w Słupsku), Wojna – Pokój – Słupsk. Konteksty teatralne; dr Witosława Frankowska (Akademia Muzyczna w Gdańsku), „A w Raduni krwawa woda…” Obraz wojny i pokoju w ludowych i autorskich pieśniach Pomorza od XIX wieku; mgr Zbigniew Studziński (AP w Słupsku), Dyskurs wspólnotowy w „Mszy żałobnej” Franciszka Fenikowskiego. Drugiego dnia Konfrontacji wygłoszono następujące referaty: dr Małgorzata Grzywacz (UAM), Cierpienie, ból i radość: czas wojny trzydziestoletniej na Pomorzu w świetle pamiętnika Hedwig von Burgsdorf; dr Joanna Flinik (AP Słupsk), Opowieści „na skraju…” Proza Ruth Rechenber i Ewy Kujawskiej; Marie-Luise Selden (Troisdorf, Deutschland), Otto Freundlich. The Road of Peace in Europe; prof. Barbara Gawrońska-Pettersson (University of Agder, Norway), „Kinderland ist abgebrannt.” Czasy wojenne i powojenne w Słupsku i Wrocławiu oczyma dzieci; prof. Wojciech Skóra (AP w Słupsku), Słupsk między wojną a pokojem. Kto zniszczył miasto w 1945 roku?; mgr Marcin Prusak (AP w Słupsku), Obraz walk o Wał Pomorski i o Kołobrzeg w 1945 r. w wybranych utworach literackich PRL; mgr Krzysztof Skrzypiec (Arch. Państw. w Koszalinie, O/Słupsk), Relacje administracji polskiej z Armią Czerwoną w Słupsku w latach 1945-1950; mgr Dariusz Majkowski (AP Słupsk), Grudzień 1970 i lata osiemdziesiąte w reportażach i powieściach Stanisława Jankego; mgr Zbigniew Walczak (UG), „Dziadek w Wehrmachcie”. Rzecz o losach Kaszubów i Pomorzan we wspomnieniach, dokumentach i literaturze; dr hab. prof. nadzw. Adela Kuik-Kalinowska (AP w Słupsku), Kaszubskie miejsca kaźni; dr Andrzej Stachowiak (UG), Kulturowe uwarunkowania dewastacji denkmali z czasów Wielkiej Wojny na Pomorzu po 1945 roku; dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Kal (AP w Słupsku), Architektura w służbie wojny i pokoju. Obiekty Słupska z lat 30. XX w. w ideologicznym dyskursie; dr Andrzej Chludziński (IK), Militarne ślady w nazewnictwie Pomorza Środkowego. Wymiar społeczno-artystyczny realizowany był podczas Konfrontacji dzięki wieczornym spotkaniom w Czytelni Głównej słupskiej biblioteki. 26 października odbył się panel dyskusyjny Pomorze w kulcie wojny prowadzony przez dr Kacpra Pencarskiego (AP w Słupsku), który prezentował przedwojenne filmy niemieckie o Pomorzu. Natomiast dzień później odbył się panel dyskusyjny Słupsk. Miasto i ludzie po 1945 roku, które prowadziła mgr Dorota Ciecholewska (MPŚ), przygotowując pokaz filmów o polskich osadnikach pojawiających się na Pomorzu po 1945 r. Organizatorzy zapowiedzieli kolejną edycję Międzynarodowych Konfrontacji Kulturowych w 2019 r. pod hasłem "Gryfici oraz ich dziedzictwo".

Najnowsze wydarzenia

bottom of page