80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, 
fax +48 58 346 23 27
e-mail: instytutkaszubski@wp.pl

 

Konto bankowe dla przelewów krajowych
Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
96 1090 1098 0000 0000 0903 5046

Konto bankowe dla przelewów z zagranicy
WBKPPLPP PL 62 1090 1098 0000 0001 3128 0393

  • Facebook - Black Circle

Obserwuj nas na facebooku!

Działalność Instytutu Kaszubskiego wspiera

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SUBSKRYBCJA

 Otrzymuj wiadomości na temat wydarzeń organizowanych przez Instytut Kaszubski. 

© Instytut Kaszubski. Wszystkie prawa zastrzeżone Instytut Kaszubski.

KOMUNIKAT O POWOŁANIU WŁADZ INSTYTUTU KASZUBSKIEGO VIII KADENCJI

04/27/2018

 

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 20 IV 2018 r. dokonano wyboru nowego Zarządu Instytutu Kaszubskiego (VIII kadencji) w składzie:

 

Prezes Instytutu Kaszubskiego: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński - socjolog, historyk, antropolog, pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, sekretarz Komisji Kaszubskiej PAU, mieszka w Rzepnicy k. Bytowa.

 

Członkowie Zarządu:

- dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk - germanistka, literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka literatury polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego oraz pamięci o dziejach Żydów na Pomorzu i Kaszubach.

- dr Renata Pałczyńska-Gościniak - ekonomistka, specjalista w zakresie finansów

- dr Tomasz Rembalski - historyk, genealog, kierownik Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich w Instytucie Historii UG, badacz dziejów szlachty kaszubskiej, Gdyni i Ziemi Bytowskiej.


Członkowie Zarządu Instytutu Kaszubskiego:

- prof. dr hab. Józef Borzyszkowski - historyk, członek PAU, współtwórca Stacji Naukowej PAU w Gdańsku, przewodniczący Komisji Kaszubskiej PAU, członek licznych towarzystw i rad naukowych oraz autor wielu publikacji naukowych, Prezes honorowy Instytutu Kaszubskiego.

- dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski - filolog polski, historyk literatury, pracownik Akademii Pomorskiej w Słupsku, redaktor naukowy licznych dzieł zbiorowych dotyczących m.in. życia i twórczości pisarzy pomorskich i kaszubskich

- dr Justyna Pomierska - filolog polski, paremiolog, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik studiów podyplomowych nauczanie języka kaszubskiego na UG, opiekun etnofilologii kaszubskiej.

 

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

- dr hab. prof. UG Anna Kwaśniewska - etnolog, antropolog, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza

- prof. dr hab. Mieczysław Nurek - historyk, badacz m.in. losów żołnierzy polskich na Zachodzie po II wojnie światowej.

- dr hab. inż., prof. PG Mieczysław Ronkowski - pracuje w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Jego obecne zainteresowania skupiają się na projektowaniu, modelowaniu (przy zastosowaniu metod polowych i obwodowych) i badaniach maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi (zwłaszcza maszyn do napędów pojazdów i systemów przetwarzania energii wiatru) oraz silniki piezoelektryczne

 

Share on Facebook
Please reload

Najnowsze wydarzenia

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now