top of page

Spotkanie z Mistrzem Nauki - prof. dr hab. Januszem Małłkiem - 15.11.2018 r.

Stacja i Komisja Kaszubska Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku oraz Instytut Kaszubski zapraszają na spotkanie z Mistrzem Nauki

Prof. dr hab. Januszem Małłkiem 15.11.2018 r. o godz. 17:00 w Tawernie Mestwin.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wręczenie prof. Januszowi Małłkowi Dyplomu Członkostwa Honorowego Instytutu Kaszubskiego.

Najnowsze wydarzenia

bottom of page