top of page

Chojnickie Dni Tischnerowskie - 9-10 oraz 15 października 2019

Zapraszamy na Chojnickie Dni Tischnerowskie:

Burmistrz Miasta Chojnice, Chojnickie Centrum Kultury oraz Uniwersytet

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapraszają na czwarte Chojnickie Dni

Tischnerowskie,

które odbędą się w dniach 9-10 oraz 15 października. W programie wiele

atrakcyjnych wydarzeń poświęconych pamięci ks. prof. Józefa Tischnera.

Między innymi: promocja książki F. Ebnera, spektakl inspirowany

filozofią prof. Leszka Kołakowskiego,

spotkanie z Kazimierzem Tischnerem, koncert muzyków zespołów Trebunie

Tutki, Voo–Voo, Raz Dwa Trzy oraz spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią.

https://www.miastochojnice.pl/zapraszamy-na-chojnickie-dni-tischnerowskie/

Najnowsze wydarzenia

bottom of page