top of page

HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA

W latach 2014−2019 Instytut Kaszubski, w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zrealizował projekt opracowania syntezy dziejów Kaszubów. Nawiązując do koncepcji prof. Gerarda Labudy, autora HISTORII KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA. TOM I CZASY ŚREDNIOWIECZNE (2006), przygotowaliśmy 3 kolejne tomy w 4 woluminach,tj. ponad 4000 stron niezwykłej opowieści o losie Kaszubów.

Każdy z przygotowanych tomów realizuje wspólnie wypracowane cele, zachowując indywidualny charakter.

Integralną część stanowią liczne ilustracje – fotografie, reprodukcje dokumentów, materiały prasowe etc.

Wszystkie części zostały zrecenzowane przez dwóch specjalistów z zakresu danej epoki.

Dopełnia je obszerna bibliografia, indeksy osobowe i nazw geograficznych oraz streszczenia w językach angielskim, niemieckim i kaszubskim.

Tom I, HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA, CZASY ŚREDNIOWIECZNE

Cena: 50 zł

Tom III (c z . 1−2), HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA, W KRÓLESTWIE PRUSKIM I CESARSTWIE NIEMIECKIM (1815−1920)

Cena: 100 zł

Tom IV, HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA, KASZUBI W II RP I W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (1920–1939–1945)

Cena: 75 zł

Tom V, HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA, DZIEJE NAJNOWSZE (PO 1945 R.)

Cena: 75 zł

Przy zakupie całego kompletu cena łączna 250 zł.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 28 kwietnia 2020 r. Instytut Kaszubski zakończył sprzedaż kompletów Historii Kaszubów (t. I, III-V) w promocyjnej cenie 200 zł za jeden zestaw. Powodem jest całkowite rozejście się pierwszego nakładu.

Dodrukowane książki kosztują teraz 250 zł (plus - podobnie jak poprzednio - koszty wysyłki). Mimo wszystko nadal jest to cena niższa niż cena regularna (300 zł). Powodem zmiany ceny jest fakt, że poprzednio druk książek był dofinansowany w ramach grantu NPRH, co dawało możliwość znaczącego obniżenia ceny (sprzedaży de facto po kosztach produkcji). Obecnie środki z grantu się skończyły, stąd zmuszeni jesteśmy nieco zwiększyć cenę. Bardzo jednak liczymy, że nie zniechęci to czytelników - pięć tomów o łącznej objętości ponad 4200 stron za 250 zł.

Najnowsze wydarzenia

bottom of page