Walne Zebranie Członków Instytutu Kaszubskiego w formie on-line - 29 czerwca 2020 r.

Członkowie Instytutu Kaszubskiego

Wielce Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie zapraszamy na kolejne doroczne zebranie ogólne członków Instytutu Kaszubskiego. Odbędzie się ono tym razem w formie on-line w dniu 29.06.2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 (drugi termin: 16.30).


Drogą mailową został przekazany Państwu link do spotkania (jeżeli ktoś nie otrzymał to prosimy o kontakt). Proponowany porządek zebrania przedstawia się następująco: 1. Powitanie 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 3. Informacja o działalności Instytutu w 2019 r. 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 r. 5. Informacja Komisji Rewizyjnej 6. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami 7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi 8. Przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej Instytutu oraz planu pracy na 2020 r. 9. Głosowanie nad kandydaturami na Członka Honorowego Instytutu 10. Sprawy bieżące 11. Wolne wnioski 12. Zakończenie zebrania

Zarząd Instytutu Kaszubskiego

Najnowsze wydarzenia

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, 
fax +48 58 346 23 27
e-mail: instytutkaszubski@wp.pl

 

Konto bankowe dla przelewów krajowych
Bank Santander O/Gdańsk
96 1090 1098 0000 0000 0903 5046

Konto bankowe dla przelewów z zagranicy
WBKPPLPP PL 62 1090 1098 0000 0001 3128 0393

  • Facebook - Black Circle

Obserwuj nas na facebooku!

Działalność Instytutu Kaszubskiego wspiera

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SUBSKRYBCJA

 Otrzymuj wiadomości na temat wydarzeń organizowanych przez Instytut Kaszubski. 

© Instytut Kaszubski. Wszystkie prawa zastrzeżone Instytut Kaszubski.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now