top of page

Projekt "Gdańskie wspólnoty obywatelskie. Perspektywa kobieca".

Realizowane w 2019 i 2020 roku badania obejmują realizację szerokiej analizy danych zastanych, przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych ze zróżnicowaną grupą aktywnych w życiu społecznym kobiet, a także badań etnograficznych kobiecych ognisk aktywności. Mają one pozwolić zarysować specyfikę kobiecej aktywności obywatelskiej. Wstępne rezultaty zostaną przedyskutowane na planowanej na październik 2020 roku konferencji naukowej, staną się także podstawą publikacji książkowej oraz materiałów prasowych. Badania stanowią kontynuację dla realizowanego w 2018 roku badania współczesnych tożsamości gdańszczan.

Projekt "Gdańskie wspólnoty obywatelskie. Perspektywa kobieca" jest realizowany przez Instytut Kaszubski w partnerstwie z Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego. Mecenasem projektu badawczego jest Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., zaś patronem medialnym projektu jest Gazeta Wyborcza Trójmiasto.

Najnowsze wydarzenia

bottom of page