top of page

Debata "Gdańszczanki w pracy. Wpływ kulturowych norm na aktywność i pasywność zawodową kobiet"

Co charakteryzuje rynek pracy w naszym regionie? Jak odnajdują się w nim Gdańszczanki? Jakie są ich postawy wobec szybko zmieniających się warunków rynku pracy? Co sprzyja, a co przeszkadza w karierze zawodowej? Jaką rolę w wyznaczaniu naszej trajektorii zawodowej pełnią zróżnicowane czynniki od nas niezależne (gospodarcze, polityczne czy demograficzne), a jaką mamy my same? Jak wpływa na aktywność zawodową społeczna rola kobiet? Czy w dalszym ciągu na karierę kobiet patrzymy przez pryzmat stereotypowych ról płciowych? W jaki sposób możemy wesprzeć kobiety w ich aktywności zawodowej? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestniczki i uczestnicy debaty inicjującej dyskusję nad aktywnością gdańszczanek w życiu zawodowym. Debata pod nazwą „Gdańszczanki w pracy. Wpływ kulturowych norm na aktywność i pasywność zawodową kobiet” odbędzie się 20 września 2022 r. w Oliwskim Ratuszu Kultury.


Spotkanie poświęcone będzie wspólnej dyskusji uczestniczek i uczestników o tym, czym charakteryzuje się sytuacja gdańszczanek na rynku pracy i jakim przemianom ulega życie zawodowe jako takie. W trakcie debaty dyskutowane będą różne wymiary życia zawodowego. To co chcemy poddać szczególnej refleksji, to zderzenie globalnych przemian rynku pracy ze zjawiskami specyficznymi dla Gdańska i Pomorza – To, co możemy zauważyć wokół siebie – nie tylko w Polsce – to nieustająca zmiana. Charakteryzuje ona także rynek pracy i zmusza aktywne zawodowo kobiety do ciągłej adaptacji. Rosnąca elastyczność znajduje odzwierciedlenie także w postawach przedstawicieli kolejnych pokoleń wobec pracy zawodowej. Zmieniają się więc nie tylko trajektorie kariery zawodowej, ale też aspiracje i oczekiwania. Czy jednak rynek pracy odpowiada na oczekiwania młodych kobiet? – pyta Dorota Sobieniecka z Gdańskiego Klubu Biznesu, moderatorka debaty. Debata skierowana jest do aktywistów i aktywistek społecznych, ale także wszystkich zainteresowanych dyskusją nad rynkiem pracy i wykorzystaniem wiedzy płynącej z debaty we własnej działalności, np. działaniach edukacyjnych czy kulturowych. Dyskusja jest w związku z tym otwarta na różne środowiska i różne grupy wiekowe, zarówno osoby, które chcą się czegoś dowiedzieć, jak i te, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami. Tak też – na zasadzie jak największej różnorodności – dobrane są uczestniczki debaty.


W tym różnorodnym, kobiecym gronie zastanowimy się także nad specyfiką aktywności zawodowej kobiet w odniesieniu do własnych doświadczeń biograficznych. – W indywidualnych doświadczeniach będziemy szukać klucza do zrozumienia przemian charakteru aktywności zawodowej kobiet. To także dzięki nim lepiej możemy zrozumieć,jak każda z nas radzi sobie z przeszkodami, które napotykamy, także jako kobiety. Wydaje się, że coraz rzadziej chcemy być siłaczkami, które uniosą wszystko, co przyniesie nam los. Czy jednak nasi partnerzy i otoczenie są przygotowani na to, żeby nas wesprzeć? Czy same potrafimy podejmować działania, które ochronią nas przed wypaleniem? – zauważa Anna Miler z Dare IT, moderatorka debaty.

W trakcie debaty spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o sens aktywności obywatelskiej w obszarze życia zawodowego. Pochylimy się nad relacją pomiędzy oddolną działalnością obywatelską a działalnością instytucji publicznych w tym obszarze. Zastanowimy się nad tym, w jaki sposób różne podmioty, ale też my same – poprzez samoświadomość oraz indywidualne, ale też zbiorowe działania – możemy zmienić na lepsze rzeczywistość rynku pracy.


Debata odbędzie w Oliwskim Ratuszu Kultury (ul. Opata Rybińskiego 25, Gdańsk-Oliwa) 20 września o godz. 18.00. Będzie ona także transmitowana online w mediach społecznościowych organizatorów. Udział w debacie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

W debacie wezmą udział kobiety aktywne społecznie w sferze życia zawodowego, w tym między innymi:

Barbara Adruszkiewicz, studentka psychologii, rozwijająca karierę pilota samolotów pasażerskich.

Natalia Florek, przedsiębiorczyni w branży HR zajmująca się marką osobistą. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w strukturach korporacyjnych.

Natalia Siuda-Piotrowska, przedstawicielka Up Foundation, innowatorka społeczna.

dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska, adiunktka na Uniwersytecie Gdańskim, architektka i urbanistka zajmująca się projektowaniem w oparciu o dane. Posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu przestrzennym.

Izabela Jezierska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i realizacji programów społecznych w oparciu o środki UE.

Jolanta Szydłowska, prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, restrukturyzacji i wdrażaniu programów naprawczych przedsiębiorstw. Jest inicjatorką i przewodniczącą Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet.


Debatę będą moderowały: Dorota Sobieniecka-Kańska, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, wydawca, dziennikarka, wykładowca, doradca public relations i CSR oraz Anna Miler, koordynatorka programu mentoringowego Dare IT skierowanego do kobiet chcących znaleźć pierwszą pracę w IT. Badaczka i popularyzatorka historii kobiet na Pomorzu.

Spotkanie stanowi trzecią z czterech debat poświęconych charakterystyce aktywności społecznej gdańszczanek, jakie odbędą się w kolejnych miesiącach w Oliwskim Ratuszu Kultury. Równolegle odbywać się będą również debaty poświęcone aktywności mieszkanek Pomorza w różnych miejscowościach Województwa Pomorskiego.


Z pierwszą debatą – poświęconą charakterystyce aktywności gdańszczanek wyłaniającej się z przeprowadzonych badań – można zapoznać się pod linkiem: https://fb.watch/dtkaPR3mDp/

Z drugą debatą – poświęconą charakterystyce aktywności gdańszczanek w życiu rodzinnym – można zapoznać się pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=BDbm2aEExgk

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/p2KfEWfwl


***

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

コメント


Najnowsze wydarzenia

bottom of page