top of page

KOMUNIKAT O POWOŁANIU WŁADZ INSTYTUTU KASZUBSKIEGO IX KADENCJI

29 września 2021 r. po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią członkowie Instytutu Kaszubskiego mieli okazję spotkać się ze sobą w Domu Kaszubskim przy ulicy Straganiarskiej. W roku 2021 Zebranie sprawozdawcze Instytutu odbyło się zdalnie, tegoroczne sprawozdawczo-wyborcze zostało przeprowadzone w trybie stacjonarnym.


Prezes IK Cezary Obracht-Prondzyński przedstawił działalność Instytutu Kaszubskiego w minionej kadencji, szczególnie wydawniczą i konferencyjną, podkreślił dobrą kondycję finansową Instytutu, osiągniętą przede wszystkim dzięki realizacji i pomyślnej finalizacji dwóch dużych i ważnych projektów NPRH tzn. „Historii Kaszubów w dziejach Pomorza” i „Gniazda Gryfa”.


Sprawozdanie prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego potwierdziła zaprezentowana przez prof. Mieczysława Nurka opinia Komisji Rewizyjnej.


W części wyborczej spotkania dokonano wyboru Prezesa IK na nową kadencję oraz wyboru członków Zarządu.


Prezesem Instytutu Kaszubskiego został prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński - socjolog, historyk, antropolog, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, jest członkiem-korespondentem PAU, mieszka w Rzepnicy k. Bytowa.


Zarząd tworzyć będą:

- dr hab. prof. UG Danuta Stanulewicz-Skrzypiec - językoznawca, kierownik Zakładu Glottodydaktyki i Przetwarzania Języka Naturalnego w Instytucie Anglistyki UG, badaczka nazw barw, redaktor czasopisma naukowego „Beyond Philology”

- dr Renata Pałczyńska-Gościniak - ekonomistka, specjalista w zakresie finansów

- dr Justyna Pomierska - filolog polski, paremiolog, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik studiów podyplomowych nauczanie języka kaszubskiego na UG, opiekun etnofilologii kaszubskiej.

- prof. dr hab. Józef Borzyszkowski - historyk, członek-korespondent PAU, współtwórca Stacji PAU w Gdańsku, przewodniczący Komisji Kaszubskiej PAU, członek licznych towarzystw i rad naukowych oraz autor wielu publikacji naukowych, Prezes honorowy Instytutu Kaszubskiego.

- dr hab. prof. UG Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk - germanistka, literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka literatury polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego oraz pamięci o dziejach Żydów na Pomorzu i Kaszubach.

- prof. dr hab. Daniel Kalinowski - filolog polski, historyk literatury, pracownik Akademii Pomorskiej w Słupsku, redaktor naukowy licznych dzieł zbiorowych dotyczących m.in. życia i twórczości pisarzy pomorskich i kaszubskich


Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

- dr hab. prof. UG Anna Kwaśniewska - etnolog, antropolog, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza

- prof. dr hab. Mieczysław Nurek - historyk, badacz m.in. losów żołnierzy polskich na Zachodzie po II wojnie światowej.

- dr hab. inż., prof. PG Mieczysław Ronkowski - pracuje w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Jego obecne zainteresowania skupiają się na projektowaniu, modelowaniu (przy zastosowaniu metod polowych i obwodowych) i badaniach maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi (zwłaszcza maszyn do napędów pojazdów i systemów przetwarzania energii wiatru) oraz silniki piezoelektryczne

Po wyborach dyskutowano na temat zamierzeń i planów w następnej kadencji.Po zebraniu odbyło się kolejne Spotkanie z Mistrzem Nauki zorganizowane wspólnie ze Stacją PAU w Gdańsku. Tym razem gościem był prof. dr hab. Jan Lubiński z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który podzielił się z jednej strony opowieścią o własnej rodzinie (rodem z Gochów i Zaborów), a z drugiej opowiedział o niezwykle interesujących i ważnych badaniach genetycznych związanych z chorobami nowotworowymi realizowanym w Szczecinie.

Comments


Najnowsze wydarzenia

bottom of page