top of page

Nagroda Prezydent Miasta Gdańska dla autorek książki „Wędrówki z Günterem Grassem...".

Dr hab. Miłosława Borzyszkowska – Szewczyk, prof. UG i dr Marta Turska z Instytutu Filologii Germańskiej UG otrzymały Nagrodę Prezydent Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „w uznaniu za charyzmę i najwyższej klasy profesjonalizm w pracy nad kształtowaniem gdańskiej kultury”.


Prof. UG Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk i dr Marta Turska są autorkami książki „Wędrówki z Günterem Grassem. Literacka kartografia miasta” (wersja anglojęzyczna: „Walking with Günter Grass. A Literary Mapping of the City”) oraz organizatorkami Gdańskich Grassowań_2022.

Książka jest pokłosiem projektu badawczo-animacyjnego zrealizowanego przez PBnNP i SGG z szeregiem partnerów pod kierownictwem Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk. W gronie autorów - oprócz współredaktorek – prof. dr hab. Marion Brandt, dr Anna Kowalewska-Mróz, Andrzej Mestwin Fac, prof. dr hab. Mirosław Ossowski i dr Marta Wróblewska, związani zarówno z SGG, jak i UG. Publikacja ukazała się nakładem Instytutu Kaszubskiego dzięki wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego (w tym International Border Studies Center), Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku i Urzędu Marszałkowskiego/Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.

- Dziękuję Pani Prezydent i Zespołowi Biura Prezydenta ds. Kultury za wyróżnienie, a także za to, co udało się wspólnie dotychczas zdziałać w ramach projektów inspirowanych twórczością Güntera Grassa. Cieszę się z dostrzeżenia Stowarzyszenia Güntera Grassa i Uniwersytetu Gdańskiego na mapie gdańskiej kultury – mówi laureatka nagrody prof. UG Miłosława Borzyszkowska – Szewczyk. - Zakładając dekadę temu w Instytucie Filologii Germańskiej interdyscyplinarną pracownię, wówczas Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza Polsko-Niemieckiego, o ponadwydziałowym i ponaduczelnianym charakterze, wpisaliśmy w jej cele także działalność na styku nauki i kultury. Stąd też nagrodę odbieram także w kontekście dziesięciolecia działalności pracowni.

Spotkanie promocyjne odbyło się 13 kwietnia w ósmą rocznicę śmierci pisarza w Instytucie Kultury Miejskiej. W rozmowie „wokół książki” wzięli udział literaturoznawczyni z antropologicznym zacięciem, prezes Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku i kierownik Pracowni Badań nad Narracjami Pogranicza UG prof. UG Miłosława Borzyszkowska – Szewczyk, tłumaczka literatury niemieckiej, niemcoznawczyni i kierowniczka programowa Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Joanna Czudec, oraz politolog, eseista, menedżer kultury i Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski. W rozmowie podkreślano m.in. innowacyjność literaturoznawczego podejścia i język esejów, a także aktualność twórczości Grassa, który literackim mitem Gdańska zuniwersalizował doświadczenie pogranicza. Wierząc w moc sprawczą literatury traktował ją także jako medium dialogu międzykulturowego oraz społecznej interwencji, a także szczepionkę na „-izmy”.

Prof. UG Miłosławie Borzyszkowskiej-Szewczyk i dr Marcie Turskiej gratulujemy!


Nagrody wręczyła kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Urzędzie Miasta Gdańsk Ewa Adamska, podczas promocji przewodnika „Wędrówki z Günterem Grassem. Literacka Kartografia Miasta oraz premiery jego anglojęzycznej wersji „Walking with Günter Grass. A Literary Mapping of the City”. Przewodnik literacki ukazał się pod redakcją obydwu nagrodzonych, organizatorek Gdańskich GRASSowań_2022, które to wydarzenie zorganizowano w koalicji ponad 20 instytucji i organizacji z okazji jubileuszu 95. urodzin doktora honoris causa naszej uczelni.

- Zapraszam do poznawania miasta i regionu także z naszym przewodnikiem, w którym znaleźć można 9 esejów - tras inspirowanych twórczością „pisarza z Wrzeszcza” i jej recepcją w różnych kręgach związanych z Gdańskiem. Stworzył on silny literacki mit Gdańska jako miasta pogranicza i laboratorium międzykulturowych relacji. Dziękuję przy tej okazji wszystkim zaangażowanym w działalność Pracowni i Stowarzyszenia, wspierającym je w różny sposób oraz współwędrującym z nami od lat śladami dialogów Grassa i z jego twórczością. To nasza wspólna nagroda – dodaje laureatka.oprac. MNG/ZP, Fot. Aleksandra Baczewska

Comments


Najnowsze wydarzenia

bottom of page