top of page

Obchody 95. urodzin Güntera Grassa - Gdańskie GRASSowania _2022


Serdecznie zapraszamy na obchody 95. urodzin Güntera Grassa, laureata Literackiej Nagrody Nobla, honorowego obywatela Miasta Gdańska i doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Cykl wydarzeń jubileuszowych Gdańskie GRASSowania _2022 (6−9 X 2022) obejmuje międzynarodową konferencję jubileuszową Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe / Interkulturelle Dialoge und Auseinandersetzungen / Intercultural Dialogues and Encounters, Gdańsk 6−9 X 2022 wraz z programem towarzyszącym. Konferencja odbywa się także w ramach jubileuszu 100-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku (TPNiS), którego kontynuatorem jest Gdańskie Towarzystwo Naukowe (GTN) – współorganizator spotkania grassoznawców. Instytut Kaszubski jest współorganizatorem wydarzeń.

Profesor Maria Janion nie przypadkiem określiła autora „trylogii gdańskiej” jako tego, „który odmienił artystycznie wszystko, czego się dotknął”. Literaturę traktował bowiem także jako medium dialogu międzykulturowego i społecznego. Celem spotkania grassoznawców będzie wymiana refleksji na temat najnowszych tendencji w recepcji twórczości Güntera Grassa, a także ponowne odczytanie dzieła życia „pisarza z Wrzeszcza” (Lech Bądkowski) w jakże dynamicznie zmieniającej się teraźniejszości społeczno-kulturowej. Badaczy zaprosiliśmy do Gdańska, miejsca urodzenia laureata literackiej Nagrody Nobla, który uwiecznił je w literaturze nie tylko jako zaczadzoną faszyzmem peryferię niemiecką, ale także jako miasto pogranicza, miejsce konfrontacji i rywalizacji oraz współdziałania i przenikania się kultur. Obrady będą tłumaczone na język polski i streamingowane.

Gdańskie GRASSowania_2022 obejmują ponadto inspirowane twórczością „pisarza z Wrzeszcza” dwa spektakle. ACK Alternator zrealizował kolaż słowno-muzyczny „Obierając cebulę”, który wykona znamienite trio Dorota Androsz, Mikołaj Trzaska i Olo Walicki. W komedii muzycznej „Zaklęte w Jantarze”, wg scenariusza Carlosa Mortona i w reżyserii Irwina Appla, wystąpią studenci II roku studium wokalno-aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. W najbliższym tygodniu stanie na terenie kampusu UG wystawa outdoorowa „Wielkie GRASSowanie”, przygotowana wspólnie z Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie przewodnika literackiego „Wędrówki z Günterem Grassem. Kartografia literacka Miasta”. W programie także gra terenowa związana z tą wystawą, a premiera książki pod redakcją Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk i Marty Turskiej przewidziana jest już na 6 października. Monografia wieloautorska ukaże się nakładem Instytutu Kaszubskiego. Z Centrum Filmowym im. Andrzeja Wajdy zorganizowano przegląd filmów „Grass idzie do kina”, a z Instytutem Kultury Miejskiej 2 spacery literackie. W holu głównym budynku Neofilologia na Kampusie Oliwa UG stanie natomiast instalacja prof. Jacka Kornackiego z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pt. „Inkluzja”, inspirowana autobiograficznymi motywami w twórczości Grassa, dotyczącymi dzieciństwa i młodości w Wolnym Mieście Gdańsku.


Jubileusz przygotował Uniwersytet Gdański (Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza / Instytut Filologii Germańskiej / Wydział Filologiczny) oraz Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku wraz z szeregiem partnerów.

Patronat honorowy nad jubileuszem objęli: Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska i JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.


Program Konferencji:


PROGRAM
.pdf
Pobierz PDF • 510KB
Comments


Najnowsze wydarzenia

bottom of page