top of page

Pożegnanie dr hab. Zbigniewa Zielonki (1929-2021)


Ze smutkiem zawiadamiamy, że 24 stycznia 2021 r. zmarł dr hab. Zbigniew Zielonka, profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie i współzałożyciel Instytutu Kaszubskiego. Był pisarzem prozy historycznej, badaczem literatury śląskiej, pomorskiej i kaszubskiej oraz działaczem społecznym. Dla problematyki kaszubskiej zasłużył się organizacją konferencji naukowych (o Leonie Heykem czy o literaturze kaszubskiej), wieloma artykułami kaszuboznawczymi oraz recenzjami. W Instytucie Kaszubskim pracował w składzie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, wnioskował również o założenie serii wydawniczej "Biblioteka Pisarzy Kaszubskich". Będziemy Go wspominać jako pełnego humoru rozmówcę, dyskutanta oraz wrażliwego Człowieka. Cześć jego pamięci....Comentarios


Najnowsze wydarzenia

bottom of page