top of page

Pożegnanie ks. Władysława Szulista (1936-2022)


Ks. radca mgr Władysław Szulist

(22.10.1936–8.12.2022)


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. Władysława Szulista, członka Instytutu Kaszubskiego od 2005 r.


Urodził się w rodzinie gburskiej w Skorzewie koło Kościerzyny, lecz dzieciństwo i młodość spędził w Gostomku, gdzie zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej, którą ukończył w 1950 r. w Lipuszu. Następnie kształcił się w wejherowskim Leonium, a w latach 1952–1954 w Collegium Marianum w Pelplinie. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie w 1959 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1980 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł magistra. Do 1972 r. był wikariuszem w parafiach w Wielkim Czystym, Konarzynach, Gdyni-Małym Kacku, Chwaszczynie, Golubiu i Wejherowie. Funkcję proboszcza pełnił w parafiach w Mściszewicach (1972–1983) oraz w Matarni (1983–1994). Po przejściu na emeryturę, w 1994 r. osiadł w rodzinnej parafii w Lipuszu.

W swoim dorobku ks. Władysław Szulist posiadał ponad 900 publikacji, głównie popularyzatorskich, lecz także sporo naukowych. Swoje trwałe miejsce w nauce posiada przede wszystkim Jego cykl artykułów naukowych dotyczących lądowych szlaków komunikacyjno-handlowych na ziemiach północnej Polski. Był niestrudzonym i zasłużonym badaczem emigracji kaszubskiej do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Niemiec, Francji i innych zakątków Globu, a także historykiem Kościoła katolickiego na Pomorzu Gdańskim.
Comments


Najnowsze wydarzenia

bottom of page