top of page

Pożegnanie prof. Andrzeja Romanowa (1943–2023)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego nieodżałowanego Kolegi prof. dr. hab. Andrzeja Romanowa, wieloletniego (od 2000 r.) oraz aktywnego członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej Instytutu Kaszubskiego, wybitnego badacza dziejów prasy pomorskiej oraz problemów społeczno-demograficznych i socjalno-zawodowych Pomorza Gdańskiego w XIX i XX w.


Prof. A. Romanow był autorem wielu artykułów, biogramów, recenzji, wydawnictw źródłowych, jak też ważnych monografii: Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939 (Gdańsk 1979), Gdańska prasa polska 1891–1920 (Warszawa 1994), Gdańsk zapomniany… Szkice z dziejów miasta 1914–1939 (Gdańsk 2000), „Pielgrzym” pelpliński w latach 1869–1920 (Gdańsk–Pelplin 2007), „Gazeta Gdańska” w latach 1891–1939 (Gdańsk 2017) oraz współautorem ośmiu innych monografii dotyczących dziejów Pomorza i Kaszub.


Przed przejściem na emeryturę, zawodowo związany był z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu Historii Prasy, Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.


Poza Instytutem Kaszubskim, należał do Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Prasoznawczej Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Krakowie, Rady Naukowej „Rocznika Historii Prasy i Polskiej”, czy Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Był organizatorem licznych sesji i sympozjów naukowych oraz laureatem niemniej licznych nagród i wyróżnień za pracę naukową i działalność popularyzatorską.
Commentaires


Najnowsze wydarzenia

bottom of page