top of page

Pożegnanie prof. Edwarda Włodarczyka (1946-2021)

Z wielkim żalem żegnamy prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka (1946-2021) - wybitnego historyka, specjalizującego się w dziejach przemysłu i procesie industrializacji w XIX-wiecznych Niemczech, dziejach miast (głównie portowych) w XIX i XX w. oraz dziejach polityki i gospodarki morskiej Prus, a także - w mniejszym stopniu - Polski w XVIII-XX w.

Prof. E. Włodarczyk od ponad dekady był członkiem Instytutu Kaszubskiego, zawodowo związany był z Instytutem Historii PAN oraz przede wszystkim Uniwersytetem Szczecińskim, na którym w latach 2012-2020 pełnił funkcję rektora. Cześć Jego pamięci!


Comments


Najnowsze wydarzenia

bottom of page