top of page

Pożegnanie prof. Stanisława Wryczy


Ze smutkiem informujemy, że 13 stycznia 2022 r. zmarł

prof. dr hab. Stanisław Wrycza

kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Wybitny specjalista w dziedzinie informatyki

Był inicjatorem założenia i pierwszym Prezesem (1995-2000) ogólnopolskiego Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Prezesem (od 2006) Polish Chapter od Association for Information Systems, członkiem licznych międzynarodowych towarzystw naukowych i członkiem Instytutu Kaszubskiego. Pracując na Uniwersytecie Gdańskim od 1973 r., był promotorem tysiąca prac dyplomowych, opublikował ponad 40 książek i artykułów, w tym uznane podręczniki akademickie Język UML2.0 w modelowaniu systemów informatycznych (2006, współautor) i Informatyka Ekonomiczna (2010). Bardzo oddany i życzliwy studentom nauczyciel. Zawsze podkreślał swoje kaszubskie korzenie, z których był dumny.


Comments


Najnowsze wydarzenia

bottom of page