Pożegnanie prof. Stanisława Wryczy


Ze smutkiem informujemy, że 13 stycznia 2022 r. zmarł

prof. dr hab. Stanisław Wrycza

kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Wybitny specjalista w dziedzinie informatyki

Był inicjatorem założenia i pierwszym Prezesem (1995-2000) ogólnopolskiego Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Prezesem (od 2006) Polish Chapter od Association for Information Systems, członkiem licznych międzynarodowych towarzystw naukowych i członkiem Instytutu Kaszubskiego. Pracując na Uniwersytecie Gdańskim od 1973 r., był promotorem tysiąca prac dyplomowych, opublikował ponad 40 książek i artykułów, w tym uznane podręczniki akademickie Język UML2.0 w modelowaniu systemów informatycznych (2006, współautor) i Informatyka Ekonomiczna (2010). Bardzo oddany i życzliwy studentom nauczyciel. Zawsze podkreślał swoje kaszubskie korzenie, z których był dumny.


Najnowsze wydarzenia