top of page

Publikacja "Tradycja dla rozwoju? Instytucje - tożsamość - zmiany kulturowe w społecznościach..."


„Tradycja dla rozwoju? Instytucje - tożsamość - zmiany kulturowe w społecznościach lokalnych na przykładzie Pomorza” pod redakcją Agaty Bachórz i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego jest jedną z dwóch książek wydanych w ramach projektu "Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych" (w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w komponencie „Kultura ludowa i tradycyjna”, który uzyskało Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku). Monografia przybliża wyniki badań terenowych w ujęciu problemowym. Poszczególni badacze prezentują, podobnie jak na konferencji, autorską, przekrojową analizę wybranego tematu, uwzględniając przy tym wszystkie badane przypadki. Książka jest empirycznym studium pomorskich społeczności, mających peryferyjne położenie względem metropolii, charakteryzujących się odmiennością kulturową, społeczną i ekonomiczną, a jednocześnie borykających się z podobnymi problemami. Teksty unaoczniają zarówno potencjały, jak i trudności związane z rozwojem i wypracowaniem jednolitych strategii w tym zakresie, wskazując na szereg dylematów związanych z tą jakże ciekawą, ale i złożoną relacją tradycji i rozwoju.

Publikacja do pobrania:


Tradycja dla rozwoju, książka pobadawcza
.
Download • 3.36MBWięcej informacji na temat projektu "Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych": https://www.instytutkaszubski.pl/tradycja-dla-rozwoju

Najnowsze wydarzenia

bottom of page