top of page

Seminarium pt. "Społeczeństwo pomorskie – źródła jego specyfiki i współczesne oblicze" - 30.11.2023W czasie dyskusji dotyczących Pomorza i jego mieszkańców często pojawiają się różne nieporozumienia i/lub zaskoczenia. Biorą się najczęściej z tego, że trudno nam, wychowanym na podstawowym kursie „ogólnopolskiej historii”, zrozumieć na czym polegała specyfika tego regionu i funkcjonującego tutaj społeczeństwa. Jakie były przyczyny i skutki pomorskiej autonomii w Rzeczypospolitej szlacheckiej? Jak funkcjonowało prawo chełmińskie? Dlaczego tylko tutaj tak ważna i znacząca była pozycja miast i mieszczaństwa? Jak tworzył się system kapitalistyczny w państwie pruskim i co to znaczyło dla Pomorzan? Jak przebiegały tutaj procesy modernizacji i czy coś z tego pozostało do dzisiaj? Czy współcześnie czujemy się związani ze swoim regionem, choć jesteśmy tak zróżnicowani, bo wiele z naszych rodzin przybyło tutaj z różnych stron ziem polskich? I ten proces różnicowania społeczeństwa pomorskiego trwa nadal bo wciąż pojawiają się jego nowi mieszkańcy, niekiedy pochodzący z dalekich stron świata. Co nas więc łączy, a co dzieli? Jaka jest nasza tożsamość? Czy nadal czymś się wyróżniamy w stosunku do innych regionów, czy może wszelkie róznice uległy zatarciu? Jak się wzajemnie postrzegamy i czy się lubimy?


Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć badacze zajmujący się pomorską historią społeczną oraz współczesnym społeczeństwem naszego regionu. Zapraszamy do dyskusji wszystkich tych, którym Pomorze jest bliskie i którzy chcieliby się o nim czegoś ciekawego dowiedzieć.


Po wykładach zaplanowano dyskusję, której moderatorem będzie dr Przemysław Ruchlewski, zastępca dyrektora ECS ds. naukowych i zbiorów.

コメント


Najnowsze wydarzenia

bottom of page