top of page

Spacery subiektywne po wystawie stałej ECS

Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na wyjątkowe „spacery subiektywne” po wystawie stałej ECS. Z okazji Święta Wolności i Praw Obywatelskich bilet na zwiedzanie kosztuje tylko 1 zł. Przewodnikami w tym dniu są bohaterowie tamtych dni, które przygotowały Polskę do wyborów 4 czerwca.


Pierwszy spacer poprowadzi prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Jan Wyrowiński (start godz. 11.00), drugi Małgorzata Gładysz (godz. 12.30), trzeci red. Wojciech Suleciński (godz. 14.00) i ostatni Edmund Krasowski (godz. 15.30). Obowiązują zapisy.

Spacery zaczynają się zbiórką przed kasami biletowymi.

INFORMACJE PRAKTYCZNE / Na szlak wyrusza 25-osobowa grupa, co umożliwia dialog z przewodnikiem / Jeśli będą wolne miejsca – opiekun grupy zaproponuje wejściówki osobom oczekującym / Zwiedzanie potrwa ok. 1,5 godz. / Oprowadzanie odbywa się w języku polskim / Jeśli zaistnieją nieoczekiwane przeszkody, aby spacer kuratorski się nie odbył, ECS zastrzega sobie prawo odwołania oprowadzania, o czym osoby zarejestrowane zostaną powiadomione drogą e-mailową do godz. 20 w dniu poprzedzającym imprezę. 11.00 | JAN WYROWIŃSKI W wyborach czerwcowych został posłem z listy Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Absolwent automatyki przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. W latach 70. XX wieku działacz Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu. W 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Internowany w stanie wojennym. Od ponad czterech dekad członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Na przestrzeni wielu lat swojej działalności opozycyjnej i politycznej angażował się w kwestie związane m.in. z wolnością słowa i prawami człowieka. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. 12.30 | MAŁGORZATA GŁADYSZ Przed wyborami czerwcowymi w 1989 roku weszła w skład Komitetu Obywatelskiego w Gdańsku, została przewodniczącą Regionalnego Komitetu Wyborczego i objęła stanowisko komisarza ds. wyborczych. Doradczyni wicemarszałka Bogdana Borusewicza. Z wykształcenia architektka. W sierpniu 1980 roku w swoim zakładzie pracy – Pracowni Projektowej Zakładu Remontowo-Budowlanego Akademii Medycznej w Gdańsku – zorganizowała strajk. Współtworzyła struktury Solidarności. W późniejszym okresie angażowała się we wsparcie represjonowanych, m.in. organizowała pomoc prawną i miejsca do spotkań dla działaczy struktur podziemnych. W wolnej Polsce – delegatka pełnomocnika rządu ds. reformy samorządowej w województwie, szefowa ośrodka ekspertyz i doradztwa sejmiku pomorskiego, następnie radna sejmiku. 14.00 | WOJCIECH SULECIŃSKI Należał do zespołu telewizyjnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i przygotowywał programy wyborcze przed wyborami z 4 czerwca. Dziennikarz telewizyjny i radiowy. Z wykształcenia historyk. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, uczestniczył w strajkach studenckich i w strajkach w Stoczni Gdańskiej w 1981 i 1988 roku. Od 32 lat pracuje w Telewizji Polskiej. Współpracował również z Video Studio Gdańsk, pierwszym i najdłużej działającym polskim niezależnym producentem filmowym i telewizyjnym. Tworzył lub współtworzył m.in. film opowiadający o stanie wojennym w Polsce, cykl „Ludzie z pierwszych stron gazet”, a także serię reportaży na temat wejścia polskiego wojska do NATO. 15.30 | EDMUND KRASOWSKI Sprawował mandat posła na Sejm X kadencji z rekomendacji Komitetu Obywatelskiego w Elblągu i I kadencji z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum. Polityk. Z wykształcenia astronom. Do Solidarności przystąpił w 1981 roku. W drugiej połowie lat 80. XX wieku był więziony w związku z działalnością konspiracyjną nielegalnego wówczas związku. W 1989 roku został kierownikiem biura Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Zasiadał w sejmiku pomorskim I kadencji jako radny z listy Akcji Wyborczej Solidarność. Był pierwszym dyrektorem oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Comments


Najnowsze wydarzenia

bottom of page