top of page

Spotkanie z autorami książki „Gniazdo gryfa. Słownik kaszubskich symboli..." - 22.09

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorami książki „Gniazdo gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury”, pod redakcją prof. dr hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego.

Nadbałtyckie Centrum Kultury Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego 22 września 2021, godz. 18.00

W programie również koncert "W kolorach haftu żukowskiego". Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 20.09.2021, na adres: sekretariat@nck.org.pl lub telefonicznie: 58 326 10 10. Liczba miejsc ograniczona.
„Gniazdo gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury” to publikacja będąca efektem 5-letniego projektu badawczego zrealizowanego w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Stanowi kompendium wiedzy o kaszubskich symbolach, mitach, pamięci, świecie wyobrażonym, tradycji itd. W książce na ponad 700 stronach zawarto 400 haseł przygotowanych przez jedenastu autorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, ośrodki akademickie, pokolenia oraz spojrzenia na kulturę kaszubską. Jest dziełem zbiorowym jedenastu autorów reprezentujących różne dyscypliny, ośrodki naukowe oraz pokolenia: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański, kierownik naukowy projektu i redaktor tomu), prof. UG dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański), dr hab. Witosława Frankowska (Akademia Muzyczna w Gdańsku), prof. dr hab. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku), dr Katarzyna Kulikowska (Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach), prof. UG dr hab. Anna Kwaśniewska (Uniwersytet Gdański), dr Magdalena Lemańczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie), dr Justyna Pomierska (Uniwersytet Gdański), dr Tomasz Rembalski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Miloš Řezník (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie). Całość została napisana w przystępnej formie, ale z zachowaniem standardu naukowego (każde z haseł zostało poddane ocenie recenzenta, których było ośmiu). W ten sposób Gniazdo gryfa w atrakcyjny sposób prezentuje najnowszą wiedzę o Kaszubach, będąc również znakomitym narzędziem popularyzacji i promocji naszego regionu.

Comments


Najnowsze wydarzenia

bottom of page