top of page

„Walking with Günter Grass. A Literary Mapping of the City”

Z drukarni nadszedł nakład przewodnika literackiego „Walking with Günter Grass. A Literary Mapping of the City” pod redakcją Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk i Marty Turskiej.

Przygotowana na jubileusz 95. urodzin „pisarza z Wrzeszcza” publikacja zawiera 9 tras wytyczonych przez związanych z Gdańskiem grassoznawców– Miłosławę Borzyszkowską-Szewczyk, Marion Brandt, Andrzeja Faca, Annę Kowalewską-Mróz, Mirosława Ossowskiego, Martę Turską i Martę Wróblewską.Autorzy prowadzą po miejscach mniej lub bardziej oczywistych Wrzeszcza i Oliwy, Starego i Głównego Miasta, Stoczni Gdańskiej oraz Kaszub. Odczytują przestrzeń Miasta nie tylko poprzez pryzmat twórczości artysty, ale także dialogów powojennych pisarzy gdańskich z obrazem Gdańska Grassa, „odpominań” noblisty żydowskiej przeszłości miasta, jego pamięci smaków oraz głodu. Wyruszają szlakiem fascynacji Grassa architekturą i sztuką gdańską, a także realizacji artystycznych, inspirowanych jego twórczością w przestrzeni publicznej. A Gdańsk Güntera Grassa jest nie tylko scenerią wydarzeń, ale i bohaterem opowieści. Artysta stworzył literacki mit o wielkiej mocy oddziaływania. „Trylogią gdańską” wprowadził Miasto, Kaszuby i Pomorze do literatury światowej nie tylko jako studium przypadku zaczadzenia faszyzmem, ale także jako pogranicze i laboratorium międzykulturowych relacji.


Bogato ilustrowany tom zawiera szkice tras a dopracowana szata graficzna sprawi, że przewodnik będzie również cenną pamiątką z Gdańska.


Publikacja jest wynikiem projektu badawczo-animacyjnego zrealizowanego pod kierunkiem Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk przez Pracownię Badań nad Narracjami Pogranicza w Uniwersytecie Gdańskim (Instytut Filologii Germańskiej) i Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku. Instytut Kaszubski był partnerem projektu.


Przewodnik ukazał się dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej, Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Nadbałtyckie Centrum Kultury). Tłumaczenie tekstów zrealizowano dzięki grantowi IDUB International Border Studies Center (ISBC) UG.


Walking with Günter Grass. A Literary Mapping of the City

redakcja naukowa Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk i Marta Turska tłumaczenie Andrzej Chodań i Paul McNamara redakcja językowa Marta Wróblewska

projekt okładki oraz elementów graficznych Agnieszka Szumińska layout Agnieszka Szumińska, Maciej Ostoja-Lniski wydawnictwo Instytut Kaszubski 400 stron cena detaliczna 90 PLN / 20 Euro


------------


The English version of the literary guidebook has been published: „Walking with Günter Grass. A Literary Mapping of the City”edited by Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk and Marta Turska.

Our literary guide is an invitation to read the landscapeof Gdańsk and Kashubia as a space for dialogue, infusedwith various stories. The seven authors of the guide −Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Marion Brandt, Andrzej Faca, Anna Kowalewska-Mróz, Mirosław Ossowski, Marta Turskaand Marta Wróblewska −mapout nine itineraries inspired by the works of the NobelPrize winner from Gdańsk. They lead along the route ofGrass’s dialogues with various narratives of Gdańsk’spast and its architecture, with the art and culinary richnessof the region, following in the tracks of discussionsof post-war writers, visual artists and Jewish autobiographersof Gdańsk with the literary images of the „writerfrom Wrzeszcz/Langfuhr”.


Günter Grass created a highly influential literary myth of Gdańsk. The “Danzig Trilogy” launched the City, Kashubia and Pomerania onto the stage of world literature not only as a case study of intoxication with fascism, but also as a borderland and laboratory of intercultural relations. Grass’s Gdańsk is not just the place where the action is set, the City is also the protagonist of the story.


The guide is the result of a three-year research-cultural promotion projectcarried out by the Günter Grass Association in Gdańsk and the Research Lab for Narratives of Borderlands at the University of Gdańsk leading by Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.


Published with the financial support of the Foundation for Polish-German Cooperation, the Consulate General of Germany in Gdańsk, the University of Gdańsk and the Marshal's Office of Gdańsk Pomerania Province (Baltic Sea Cultural Centre). The translation of the texts was made possible thanks to a IDUB grant for the International Border Studies Center (ISBC) UG.


Walking with Günter Grass. A Literary Mapping of the City edited by Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk / Marta Turska translated from Polish by Andrzej Chodań / Paul McNamara language editing Marta Wróblewska design of cover and graphic elements Agnieszka Szumińska layout Agnieszka Szumińska, Maciej Ostoja-Lniski publisher Instytut Kaszubski 400 pages price 90 PLN / 20 Euro

Comments


Najnowsze wydarzenia

bottom of page