top of page

„Zmiennymi kluczami.” Literatura a doświadczanie. W setną rocznicę urodzin Paula Celana„Zmiennymi kluczami.” Literatura a doświadczanie. W setną rocznicę urodzin Paula Celana


red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

wyd. Instytut Kaszubski, we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku

Gdańsk 2021 112 stron
Książka zaprasza do rozpisanego na wiele głosów spotkania z twórczością poety uznanego za jedną z najważniejszych postaci powojennej liryki światowej. Zawiera sześć esejów badaczy i praktyków literatury z Niemiec, Polski i Ukrainy − Dietmara Albrechta, Jurija Andruchowycza, Miłosławy Borzyszkowskiej Szewczyk, Moniki Gromali, Pawła Piszczatowskiego i Marka Wilczyńskiego. Ukazuje różnorodne drogi, ujęcia oraz źródła fascynacji liryką ukształtowanego wielokulturowością europejskiego arcypogranicza – Bukowiny, leżącej współcześnie w granicach Ukrainy. Poeta z Czerniowców uosabia wręcz modelowo wielokulturowy splot i ponadnarodowy charakter powojennej literatury niemieckojęzycznej. Rozpoznawany jest przede wszystkim jako autor „Fugi śmierci”, szyfrującej traumę Holocaustu językiem poezji. Wychodząc od „zafugowania” recepcji poety, autorzy esejów wytyczyli własne ścieżki. Ich teksty wprowadzają w Celanowską geopoetykę, w oddźwięki jego twórczości we współczesnej poezji i sztuce polskiej, a także do świata trudnej przyjaźni z Günterem Grassem.

Książka zaprasza do podróży, a dzięki wysmakowanej oprawie graficznej cieszy zmysły.


Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Miasta Gdańsk, Austriackiego Forum Kultury w Warszawie i Uniwersytetu Gdańskiego.


Partnerzy: Academia Baltica w Lubece / Sankelmark, Kilogram Records i Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza / Uniwersytet Gdański.Fot. Agnieszka Szumińska (autorka oprawy graficznej)


留言


Najnowsze wydarzenia

bottom of page