top of page

Biblioteka

Jednym z zadań Instytutu jest gromadzenie zbiorów bibliotecznych. Zalążkiem biblioteki instytutowej była część księgozbioru po dawnym Wydawnictwie Morskim. Poza tym Instytut w ramach darowizny przejął część spuścizny po prof. Andrzeju Bukowskim. Została ona
uporządkowana, a książki zostały włączone do księgozbioru Domu Kaszubskiego. Instytut uzyskał także znaczną ilość książek ("Historia Gdańska" oraz "Księga Kaszub") od Agencji Rozwoju Pomorza Gdańskiego z przeznaczeniem na wymianę i jako podarunki. Otrzymaliśmy również dwukrotnie partię materiałów promocyjnych Gdańska związanych z jubileuszem miasta.
Należy też wspomnieć o darze w postaci kilkudziesięciu niemieckich książek historycznych, przekazanym Instytutowi przez Gerharda Jeske z Hamburga – znanego grafika i fotografika, autora wielu dokumentalnych filmów i audycji radiowych, zafascynowanego Kaszubami i Gdańskiem.

Dary do zbiorów bibliotecznych przekazali także m.in. Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych w Świeciu, Wydawnictwo Marek Rożak, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego z Olsztyna, Fundacja "Pogranicze" w Sejnach itd. Wśród darczyńców są także osoby prywatne. Ponadto stale prowadzona jest wymiana wydawnictw z Pomorską Akademią Pedagogiczną w Słupsku, z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, z Regionalnym Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku, z Biblioteką Gdańską PAN, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Archiwum Państwowym w Szczecinie itd.

Biblioteka stale powiększa swój zasób, z którego korzystają osoby zainteresowane problematyką kaszubsko-pomorską.

Z drugiej strony należy podkreślić, że Instytut wysyła swoje wydawnictwa do najważniejszych bibliotek w kraju i regionie oraz poza granice (m.in. do Niemiec, Kanady, USA). Często przekazujemy nieodpłatnie książki do bibliotek szkolnych czy publicznych (np. do biblioteki przy
Ośrodku Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni), fundujemy nagrody książkowe, przekazujemy nasze wydawnictwa osobom zajmującym się Kaszubami i Pomorzem naukowo itd.

Ważnym przedsięwzięciem, w którym Instytut uczestniczy na mocy porozumienia z Politechniką Gdańską oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, jest tworzenie Kaszubskiej Biblioteki Cyfrowej.

bottom of page