2021-Dianisz_okladka.jpg

Pro memoria Tadeusz Jabłoński (1919-2019)

Wydany tom poświęcony został Tadeuszowi Jabłońskiemu (1919-2019) - Pawłowi Dzianiszowi: wybitnemu dziennikarzowi i publicyście, autorowi wielu esejów historycznych i portretów biograficznych, animatorowi życia kulturalnego, mistrzowi wielu pomorskich dziennikarzy. T. Jabłoński był też żeglarzem i podróżnikiem, inicjatorem wielu cennych inicjatyw
kulturalnych, a zwłaszcza pisarzem, potrafiącym z zacięciem opowiadać pasjonujące historie.

Spis treści:

- Józef Borzyszkowski, Wstęp

Cz. I Droga życiowa i dokonania Tadeusza Jabłońskiego/Pawła Dzianisza

1. Józef Borzyszkowski, Tadeusz Jabłoński (1919-2019) - dziennikarz, pisarz, żeglarz, społecznik

2. Tadeusz Skutnik, Tadeusz Jabłoński LAUDACJA

3. Ireneusz Jabłoński, Wspomnienie o Stryju Tadeuszu. Rodzina mojego Stryja

4. Władysław Jaszowski, Wielkopolanin z urodzenia..., Pomorzanin z wyboru - Tadeusz Jabłoński/Paweł Dzianisz

5. Henryk Tronowicz, Pamięci nieodżałowanego kolegi Tadeusza. Na marginesie lektur prac Pawła Dzianisza

6. Mieczysław Sokołowski, Z "Górki" widać więcej

7. Józef Borzyszkowski, Z Pawłem Dzianiszem i Anią Kościelecką na stegnach i drogach kaszubsko-pomorskich

8. Tadeusz Lipski, W świecie książek. - Księgozbiór Pawła Dzianisza w czterech bibliotekach gminy Karsin

9.Józef Borzyszkowski, Dedykacje autorskie dla Pawła Dzianisza - Tadeusza Jabłońskiego

10. Okruchy korespondencji zachowane w książkach z biblioteki Tadeusza Jabłońskiego (...)

11. Józef Borzyszkowski, Samizdaty i wiersze - nie tylko własne - z spuścizny archiwalnej Tadeusza Jabłońskiego

12. Zamiast posłowia... - dwa wiersze T. Jabłońskiego

Cz. II Tadeusz Jabłoński (Paweł Dzianisz). Bibliografia 1938-2020. Opracowali: Leszek Rybicki i Andrzej Fac - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Cena

35 zł

Dla księgarzy

30 zł

2020_poblocka_okl.jpg

Pro memoria Zofia Janukowicz-Pobłocka (1928-2019)

Wydany tom poświęcony został Zofii Janukowicz-Pobłockiej (ur. 19 lutego 1928 w Parafinowie, zm. 30 stycznia 2019) – polskiej śpiewaczce operowej (sopran), profesor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Cena

35 zł

Dla księgarzy

30 zł

2017_pestka_edited.jpg

Pro memoria Stanisław Pestka (1929-2015)

Wydany tom poświęcony został Stanisławowi Pestce, pseud. Jan Zbrzyca (1929–2015), polskiemu dziennikarzowi, poecie i działaczowi kaszubskiemu. Pestka był absolwentem polonistyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Początkowo pracował jako nauczyciel. W 1958 r. zamieszkał w Gdańsku, gdzie współpracował z pismem „Kaszëbë”. Po jego likwidacji w 1961 r. kierował działem kulturalnym „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” w Bydgoszczy. W latach 1965–1967 pracował w rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie, natomiast w latach 1967–1968 w piśmie „Fakty i Myśli” w Bydgoszczy.

Cena

35 zł

Dla księgarzy

30 zł

pro-memoria-jan-ejankowski-1929-2015.jpg

Pro memoria Jan Ejankowski (1929-2015)

Niniejsza książka zawiera w cz. I ostatnią z prac Jana Ejankowskiego, czyli "Sagę rodu Ejankowskich", który napisał ją zainspirowany naszymi rozmowami, pod koniec życia, niejako na swoje 86-lecie. Było to pod koniec roku 2015. Niestety, nie doczekał się jej publikacji, na czym bardzo mu zależało. (...)
Śmierć i pogrzeb Jana w Piasecznie uświadomił nam w Instytucie Kaszubskim, że winniśmy to Janowe dzieło dopracować, a i wzbogacić, po prostu przygotować poświęcony mu tom Pro memoria...
To wzbogacenie polega głównie na dołączeniu kilkunastu innych tekstów Jana, dotyczących m.in. życia i dokonań Juliusza Kraziewicza, walk o przyłączenie Pomorza do Polski w latach 1918-1920, a także tragicznych losów Kociewiaków w latach II wojny światowej oraz powstania i funkcjonowania Muzeum w Piasecznie. - Wielka w tym zasługa najbliższych Jana - Żony i Rodziny. (...)

(fragmenty Wstępu)

Cena

40 zł

Dla księgarzy

35 zł

pro-memoria-otylia-szczukowska-1900-1974

Pro memoria Otylia Szczukowska (1900-1974)

Związana z Kociewiem i Kaszubami, a zwłaszcza z Wejherowem, Otylia Szczukowska
(1900-1974), wybitna twórczyni - rzeźbiarka nie tylko ludowa, jak sygnalizują to lata jej życia, zmarła ponad czterdzieści lat temu. Dzięki swojej twórczości i osobowości oraz za przyczyną dokonań swoich wychowanków w dziedzinie sztuki kaszubskiej, nie tylko ludowej, żyje nadal; wciąż żywa jest o niej pamięć, nie tylko w Wejherowie, jako mistrzyni ornamentu w dziedzinie kaszubskiego snycerstwa, z którego zasłynęła nasza Jerozolima...
Będąc w latach młodości jednym z grona związanych z jej światem, zaprzyjaźnionym po rodzinne więzi, pracując nad kolejnymi tomami serii Pro memoria..., zawsze pamiętałem o tym, który teraz, w roku mojego przejścia na emeryturę, staje się faktem. Pocieszam się, że lepiej późno, niż wcale. (...)

(fragmenty Wstępu)

Cena

40 zł

Dla księgarzy

35 zł

okl_02-18a.jpg

Pro memoria Marian Kołodziej (1921-2009)

Minęło już kilka lat od śmierci Mariana Kołodzieja... Za jego życia wraz z Nim przeżyliśmy wiele wspaniałych wydarzeń - tak teatralnych - artystycznych, jak i historycznych. W jedne i drugie wplotła się polska tragiczna przeszłość. Tak się jednak dzieje, że pamiętamy raczej dobre wydarzenia, piękne dzieła i mądre słowa, pamiętamy afirmację życia, jaka cechowała Kołodzieja, twórczego człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże! W tej afirmacji życia obecne jest piękno świata, otaczającej nas blisko i daleko niepowtarzalnej przyrody, którą człowiek może okaleczyć lub wzbogacić, ochronić jej naturalny obraz - dzieło Stwórcy.

Kim jest - kim był i pozostanie Marian Kołodziej - można się bez trudu zorientować, sięgając choćby do Encyklopedii Gdańska. Zawarty w niej biogram rodził się w bólach i niekoniecznie jest właściwie ujętym portretem bohatera. Trudno pominąć też to, co znaleźć można w Internecie. Przypomnieć jednak warto, co napisano przed laty w "innowacyjnym" wówczas na gruncie Polski, zbiorowym dziele pt. Kto jest KIM w regionie gdańskim, Gdańsk 1993 (wyd. II 1995). (...)

(fragmenty Wstępu)

Cena

35 zł

Dla księgarzy

30 zł

okl_02-16a.jpg

Pro memoria Jan Piepka (1926-2001)

Jan Piepka - jego imię i nazwisko kojarzy się jeszcze dziś wielu ludziom - nie tylko mieszkańcom ziemi kaszubsko-pomorskiej - ze swego czasu wyróżniającymi go dokonaniami i nagrodami. Przede wszystkim z jego twórczością literacką i działalnością gawędziarską - promocją problematyki kaszubsko-pomorskiej przez kolejne książki oraz w mediach i bezpośrednio na prelekcjach w różnych zakątkach kraju. (...)

Celem niniejszego tomu, podobnie jak całej serii, jest przybliżenie jego postaci i dorobku współczesnym, z nadzieją, że - z przyczyną szkółnych - także najmłodszym pokoleniom.

(Fragment Wstępu)

Cena

40 zł

Dla księgarzy

35 zł

okl_02-13b.jpg

Pro memoria Julian Rydzkowski (1891-1978)

Tom, który był zapowiadany od kilku lat, poświęcony chojnickiemu działaczowi kulturalnemu, zapalonemu krajoznawcy, regionaliście, twórcy chojnickiego muzeum. Składa się on z sześciu części, bardzo bogato ilustrowanych, opatrzonych kopiami licznych dokumentów, rękopisów, artykułów z dawnej prasy etc. Pierwsza część ma charakter biograficzny, w którym zawarto także fragmenty dziennika Szaraka Pomorskiego, jak sam siebie nazywał J. Rydzkowski. Druga część to dokumenty dotyczące chojnickiego muzeum. W trzeciej natomiast znalazły się teksty historyczne, publicystyczne i literackie pana Juliana. Interesująca jest też część czwarta, w której zamieszczono niemieckojęzyczne teksty J. Rydzkowskiego, co znakomicie pokazuje pograniczny charakter kultury pomorskiej. Przedostatnia część ma charakter wspominkowy (pana Juliana wspomina tu J. Borzyszkowski i red. Kazimierz Ostrowski, są tu też fragmenty korespondencji). A w ostatniej części znalazły się referaty z sesji poświeconej bohaterowi tomu, jaka odbyła się w 2009 roku w Chojnicach (sześć tekstów i posłowie obecnej dyrektor chojnickiego muzeum Barbary Zagórskiej).

Cena

35 zł

Dla księgarzy

30 zł

okl_02-11b.jpg

Pro memoria Augustyn Szpręga (1896-1949)

To już czternasta część z serii Pro memoria, która przedstawia najwybitniejsze i najbardziej zasłużone dla Pomorza sylwetki. Tym razem jest to Augustyn Szpręga, kaszubski działacz niepodległościowy, pomorski urzędnik państwowy i społecznik, pisarz borowiacki i pierwszy polski starosta Malborka po II wojnie światowej. Tom obok bogato udokumentowanego tekstu właściwego o życiu i działalności Szpręgi zawiera również uzupełnienie o trudnych i złożonych losach Pomorzan; Niemców, Kaszubów i Polaków przed i po wojnie oraz część poświęconą tylko i wyłącznie splecionym losom wybitnego "Borowiaka" i miasta Malbork. Poza tym znajdziemy tu również przedruk pierwszego tomu powieści historyczno-obyczajowej"Borowiacy i Zaborczycy" autorstwa właśnie Augustyna Szpręgi.

Cena

25 zł

Dla księgarzy

20 zł

okl_02-12b.jpg

Pro memoria Albin Makowski (1908-1892)

Kolejny, już 15., tom serii wydawniczej Instytutu Kaszubskiego "Pro memoria..." poświęcony jest pamięci Albina Makowskiego (1908-1982). Była i jest to postać znana nie tylko wśród znawców dziejów i kultury Pomorza. Jako twórca muzealnej kolekcji rodziny Makowskich, zlokalizowanej w prywatnym mieszkaniu, udostępnianej osobiście od powojnia
do końca życia chojniczanom i turystom, przekazanej testamentem na rzecz miasta - Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach - dziś jego filii, z każdym rokiem, dzięki tysiącom odwiedzających jego dzieło, staje się bliższy kolejnym rzeszom i pokoleniom ziomków i rodaków, jak i gościom z zagranicy.

Cena

28 zł

Dla księgarzy

24 zł

okl_02-10b.jpg

Pro memoria Wincenty Mazurkiewicz (1938-2004)

Publikacja przybliża osobę Wincentego Mazurkiewicza - nauczyciela i społecznika, silnie związanego z regionem Borów Tucholskich. Na tą obszerną monografię składają się między innymi życiorys bohatera tomu, wspomnienia bliskich mu osób, wypowiedzi słane do redakcji Tygodnika Powszechnego i innych czasopism, artykuły oraz diariusz - unikalny dokument zawierający obraz jego postaci i osobowości oraz świata, w którym żył i spraw interesujących go na co dzień.

Cena

30 zł

Dla księgarzy

25 zł

okl_02-08a.jpg

Pro memoria Feliks Marszałkowski (1911-1987)

Kolejny tom z serii poświęcony jest jednemu z najwybitniejszych działaczy kaszubskich z grupy zrzeszinców. Praca składa się z sześciu części: O Feliksie Marszałku - Marszałkowskim w społeczności zrzeszonej; W kręgu mistrzów i przyjaciół z młodości - pod znakiem "Zrzesz Kaszëbskô"; Dziedzic i opiekun spuścizny Jana Karnowskiego; Feliks Marszôłk - opiekun
spuścizny i rodziny Aleksandra Majkowskiego; Feliks Marszałkowski - Listy do Przyjaciół: "Domowina" - "Moje Doma" i wiersze... oraz Feliksowe silva rerum. W pracy poza licznymi dokumentami źródłowymi oraz tekstami samego bohatera są także liczne wspomnienia m.in. Jan Zbrzycy, Barbary Pisarek, Wandy Kiedrowskiej, Eugeniusza Gołąbka, Jolanty i Tadeusza Węsierskich oraz Pawła Szefki.

Cena

35 zł

Dla księgarzy

30 zł

okl_02-07b.jpg

Pro memoria Edmund Jonas (1893-1940)

Tom poświęcony przedwojennemu działaczowi kaszubsko-pomorskiemu Edmundowi Jonasowi. Urzędnik samorządowy, ofiara obozu koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg, był jednym z założycieli i głównych działaczy Zrzeszenia Miłośników Kaszubszczyzny "Stanica", a także jednym z pomysłodawców i współautorem pierwszej kaszubskiej audycji na falach Rozgłośni Polskiego Radia w Toruniu. Tom składa się z części: Edmund Jonas w historiografii i wspomnieniach, Zrzeszenie Miłośników Kaszubszczyzny "Stanica" i jego prezes Edmund Jonas, korespondencja Amalii z Kwiatkowskich i Edmunda Jonasów oraz A.E. Jonasowie i Jan Kwiatkowski - ojciec Amalii.

Cena

35 zł

Dla księgarzy

30 zł

okl_02-03b.jpg

Pro memoria Leonard Brzeziński (1904-1984)

Tom poświęcony animatorowi kultury ludowej południowych Kaszub. Pedagog, żołnierz, tajny korespondent, hafciarz, rogownik, pasjonat i artysta, "człowiek, w którego zagorzałym zbieractwie chodziło o gromadzenie nie tylko zabytków kaszubskiej kultury materialnej, lecz także duchowej". Właściciel wielu medali i odznaczeń, m.in. Medalu Stolema, Złotej
Odznaki PTTK czy odznaki Zasłużony Działacz Kultury. Książka składa się z trzech części: W pamięci i badaniach potomnych; Fragmenty spuścizny archiwalnej Leonarda Brzezińskiego i III cz. Scenariusze lekcji przeprowadzonych w Muzeum Ziemi Zaborskiej we Wielu. Zawiera wiele dokumentów, materiałów archiwalnych, a także zdjęć, m.in. haftów
Leonarda Brzezińskiego
.

Cena

30 zł

Dla księgarzy

25 zł

okl_02-04b.jpg

Pro memoria Maria Kowalewska (1921-2004)

Kolejny tom w serii poświęcony wieloletniej redaktorce Wydawnictwa Morskiego, współtwórczyni sukcesów wydawniczych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przyjaciółki i powierniczki większości pomorskich, w tym także kaszubskich, pisarzy doby powojennej. W tomie znalazły się wspomnienia rodzinne M. Kowalewskiej i wspomnienia jej brata, materiały dokumentujące pracę w WM, relacje, wspomnienia współpracowników z Wydawnictwa, z kręgów kaszubsko-pomorskich oraz ze środowiska pisarskiego,fragmenty korespondencji itp.

Cena

30 zł

Dla księgarzy

25 zł