Zasady i procedura recenzowania

publikacji naukowych wydawanych przez Instytut Kaszubski:
Zasady recenzowania monografii