top of page

"the Public Spaces of Tomorrow"

Ukazała się książka: the Public Spaces of Tomorrow pod redakcją Hanny Obracht-Prondzyńskiej oraz Magdaleny Draheim.

 

Książka jest przewodnikiem projektowania i planowania przestrzeni publicznych i jest wynikiem programu Mentor&Student Research Lab MSRL 3.0. - projektu badawczego zorganizowanego w ramach naszej działalności w ISOCARPie - International Society of City and Regional Planners. Zawiera rekomendacje dotyczące projektowania Przestrzeni Publicznych Jutra. Jest dedykowana projektantom, studentom, organizacjom pozarządowym, samorządom lokalnym, byśmy wspólnie tworzyli bardziej inkluzywne, adaptowalne, przystosowane dla pieszych i odporne przestrzenie publiczne.

 

Program MSRL to platforma promująca współpracę urbanistów, w tym studentów, osób rozpoczynających karierę zawodową oraz profesjonalistów zarówno praktyków, jak i środowiska akademickiego, z Gdańskiem pełniącym rolę centrum dla prac zespołów badawczych. Zespoły międzynarodowe, pracując lokalnie, dzieląc się doświadczeniami, proponują koncepcje strategicznych interwencji dla miast przyszłości. Książka dodatkowo przedstawia format pracy, koncepcję badań i współpracy, a także osiągnięcia intensywnego programu, który połączył doświadczonych urbanistów z młodymi i ambitnymi studentami i doktorantami.

 

W tym miejscu należy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie publikacji – doktorantom i studentom z 20 różnych krajów oraz Mentorom, którzy wspierali ich pracę – Sławomirowi Ledwoniowi, Rajendra Kumar, Ronit Davidovich, Karolinie Paterek, Solvere Lim, Elisabeth Belpaire.

 

Książka jest dostępna online: https://isocarp.org/publications/msrl-publications/msrl-book-2022/
 

MSRL30_cover-02-600x617.png
bottom of page