Zakony-okladka_01.jpg

Leszek Molendowski, Zakony męskie na terenie diecezji chełmińskiej w latach II Rzeczypospolitej (1920-1939). Struktura, duchowieństwo i działalność

Celem książki jest przedstawianie historii zakonów i zgromadzeń zakonnych, które w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1920-1939) osiedliły się na terenie diecezji chełmińskiej: duchaczy, franciszkanów, jezuitów, księży misjonarzy, pallotynów i pijarów, michalitów, redemptorystów, Misjonarzy Świętej Rodziny, salezjanów oraz werbistów. Wpisanie się w przestrzeń sakralną Pomorza, miast, miasteczek i wsi, nie dla wszystkich było procesem łatwym, bo często długotrwałym, nie zawsze spełniającym oczekiwania samego zakonu. Podjęta przez poszczególne zakony praca wśród wiernych z roku na rok ewoluowała; zmieniała się zgodnie z charyzmatem zgromadzenia oraz potrzebami wiernych: od misji, duszpasterstwa w kościołach i kaplicach zakonnych, poprzez opiekę nad akcjami i stowarzyszeniami katolickimi, do prowadzenia szkolnictwa, zarówno dla osób świeckich, jak i kandydatów na przyszłych księży i braci zakonnych.

Książka zawiera 131 archiwalnych zdjęć, map, wykresów i tabel.

Praca została wyróżniona w XIII edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku.

Cena

Dla księgarzy

45 zł

40 zł

kaszubskie-dziedzictwo-okladka-2-kody-po

Kaszubskie dziedzictwo kulturowe. Ochrona – trwanie – rozwój

Monografia […] przekrojowo ukazuje najważniejsze elementy regionalnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem aspektu jego trwałości i zmiany. Zebrane w tomie prace, w większości oparte na badaniach terenowych, to pogłębione, wieloaspektowe, wyczerpujące studia dotyczące wybranych elementów tego dziedzictwa, takich jak język, literatura, muzyka, folklor, obrzędy, zwyczaje, pomniki pamięci. Całość jest przemyślana, spójna kompozycyjnie i metodologicznie, a omawiane zjawiska przedstawiono przystępnie, dzięki czemu nawet czytelnicy niezwiązani z Kaszubami czy nieoswojeni z językiem naukowym nie będą mieli problemu z odbiorem publikacji. […] Autorzy tekstów w sposób rzetelny, wieloaspektowy i interdyscyplinarny prezentują dziedzictwo kulturowe jednego z piękniejszych i bardziej interesujących polskich regionów, za jaki należy uznać Kaszuby. Monografia z pewnością wypełni lukę na rynku wydawniczym, gdyż nie ma na nim tak bogatej i różnorodnej tematycznie publikacji uwzględniającej najnowsze wyniki badań terenowych i naukowych dotyczących Kaszub. Ze względu na wysoki poziom merytoryczny wszystkich tekstów, a jednocześnie ich przystępną formę książka spotka się z uznaniem czytelników profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Stanie się zapewne również inspiracją do działań lokalnych związanych z kultywowaniem miejscowych tradycji oraz do dalszych badań naukowych dziedzictwa kulturowego Kaszub i być może innych regionów kraju.
Z recenzji dr hab. Violetty Wróblewskiej, prof. UMK

Cena

Dla księgarzy

42 zł

35 zł

okl_03-08a.jpg

Zbigniew Zielonka. Pisarz, naukowiec i przyjaciel

Jak informuje tytuł, to książka dedykowana słupskiemu literaturoznawcy i pisarzowi Z. Zielonce. Łącznie znalazło się tu 21 tekstów różnego typu, w tym dwa teksty samego bohatera. Ponadto bibliografia prac Z. Zielonki, analizy jego twórczości literackiej, wspomnienia i refleksje przyjaciół oraz teksty naukowe typowe dla ksiąg pamiątkowych.Całość została ciekawie zilustrowana i opatrzona notą o autorach.

Cena

Dla księgarzy

25 zł

20 zł

okl_03-06b.jpg

Z zaborskiego matecznika. O Stanisławie Pestce - Janie Zbrzycy

Książka poświęcona postaci Stanisława Pestki (pseudonim artystyczny Jan Zbrzyca) - pisarzowi, publicyście i poecie wywodzącemu się z Ziemi Zaborskiej. Stanisław Pestka urodził się w Rolbiku w 1929 r. Ukończył liceum w Kościerzynie i polonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był nauczycielem, pracował jako dziennikarz, m.in. w miesięczniku "Litery" i tygodniku "Czas", w latach 1969-72 i 1990-1994 był redaktorem naczelnym "Pomeranii". Jako poeta kaszubski zadebiutował w latach 70. Ma na swoim koncie trzy tomiki wierszy, które zdaniem krytyków wyznaczają nowe drogi poezji kaszubskiej.

Cena

Dla księgarzy

25 zł

20 zł

okl_03-05b_edited.jpg

Andrzej Romanow, "Pielgrzym" Pelpliński w latach 1869-1920

Długo oczekiwana pierwsza monografia najważniejszego czasopisma pomorskiego z przełomu XIX i XX wieku. Andrzej Romanow, badacz dziejów prasy pomorskiej oraz problemów społeczno-demograficznych i socjalno-zawodowych Pomorza Gdańskiego XIX i XX wieku przedstawia nam pelplińskie czasopismo na szerszym tle czasopiśmiennictwa ówczesnych Prus Zachodnich. W swojej pracy omawia "Pielgrzyma" w systemie prasy polskiej Pomorza Nadwiślańskiego, zagadnienia organizacyjno-wydawnicze, główne nurty publicystyki oraz problematykę kaszubską na jego łamach a także zawirowania okresu I wojny światowej.

Cena

Dla księgarzy

25 zł

20 zł