top of page
okladka_Hinc.jpg

Michał Hinc, Próba komunistycznej rewolucji rolnej w powiecie wejherowskim i puckim w latach 1945-1956

W monografii odnajdziemy rekonstrukcję sytuacji w rolnictwie tuż po zakończeniu działań militarnych II wojny światowej na północnych Kaszubach. Autor opisał przebieg i skutki reformy rolnej, a także deportacji ludności niemieckiej i akcji osadniczej prowadzonej na terenie dawnego powiatu morskiego. Zrekonstruował też przebieg rozbicia lokalnych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii, która stała na przeszkodzie komunistycznej rewolucji na wsi. Tematem książki jest też rozpoczęta w 1949 r. kolektywizacja gospodarstw rolnych będącej teatrem konfrontacji władzy z rolnikami pragnącymi utrzymać status rolników indywidualnych. Przerwaniem najmroczniejszego okresu na kaszubskiej wsi podobnie jak w całym kraju był przełomowy rok 1956. 

Gdańsk-Wejherowo 2022, Wydawca: Instytut Kaszubski w Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Cena

Dla księgarzy

63 zł

50 zł

Zakony-okladka_01.jpg

Leszek Molendowski, Zakony męskie na terenie diecezji chełmińskiej w latach II Rzeczypospolitej (1920-1939). Struktura, duchowieństwo i działalność

Celem książki jest przedstawianie historii zakonów i zgromadzeń zakonnych, które w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1920-1939) osiedliły się na terenie diecezji chełmińskiej: duchaczy, franciszkanów, jezuitów, księży misjonarzy, pallotynów i pijarów, michalitów, redemptorystów, Misjonarzy Świętej Rodziny, salezjanów oraz werbistów. Wpisanie się w przestrzeń sakralną Pomorza, miast, miasteczek i wsi, nie dla wszystkich było procesem łatwym, bo często długotrwałym, nie zawsze spełniającym oczekiwania samego zakonu. Podjęta przez poszczególne zakony praca wśród wiernych z roku na rok ewoluowała; zmieniała się zgodnie z charyzmatem zgromadzenia oraz potrzebami wiernych: od misji, duszpasterstwa w kościołach i kaplicach zakonnych, poprzez opiekę nad akcjami i stowarzyszeniami katolickimi, do prowadzenia szkolnictwa, zarówno dla osób świeckich, jak i kandydatów na przyszłych księży i braci zakonnych.

Książka zawiera 131 archiwalnych zdjęć, map, wykresów i tabel.

Praca została wyróżniona w XIII edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku.

Cena

Dla księgarzy

45 zł

40 zł

okl_03-08a.jpg

Zbigniew Zielonka. Pisarz, naukowiec i przyjaciel

Jak informuje tytuł, to książka dedykowana słupskiemu literaturoznawcy i pisarzowi Z. Zielonce. Łącznie znalazło się tu 21 tekstów różnego typu, w tym dwa teksty samego bohatera. Ponadto bibliografia prac Z. Zielonki, analizy jego twórczości literackiej, wspomnienia i refleksje przyjaciół oraz teksty naukowe typowe dla ksiąg pamiątkowych.Całość została ciekawie zilustrowana i opatrzona notą o autorach.

Cena

Dla księgarzy

25 zł

20 zł

okl_03-06b.jpg

Z zaborskiego matecznika. O Stanisławie Pestce - Janie Zbrzycy

Książka poświęcona postaci Stanisława Pestki (pseudonim artystyczny Jan Zbrzyca) - pisarzowi, publicyście i poecie wywodzącemu się z Ziemi Zaborskiej. Stanisław Pestka urodził się w Rolbiku w 1929 r. Ukończył liceum w Kościerzynie i polonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był nauczycielem, pracował jako dziennikarz, m.in. w miesięczniku "Litery" i tygodniku "Czas", w latach 1969-72 i 1990-1994 był redaktorem naczelnym "Pomeranii". Jako poeta kaszubski zadebiutował w latach 70. Ma na swoim koncie trzy tomiki wierszy, które zdaniem krytyków wyznaczają nowe drogi poezji kaszubskiej.

Cena

Dla księgarzy

25 zł

20 zł

okl_03-05b_edited.jpg

Andrzej Romanow, "Pielgrzym" Pelpliński w latach 1869-1920

Długo oczekiwana pierwsza monografia najważniejszego czasopisma pomorskiego z przełomu XIX i XX wieku. Andrzej Romanow, badacz dziejów prasy pomorskiej oraz problemów społeczno-demograficznych i socjalno-zawodowych Pomorza Gdańskiego XIX i XX wieku przedstawia nam pelplińskie czasopismo na szerszym tle czasopiśmiennictwa ówczesnych Prus Zachodnich. W swojej pracy omawia "Pielgrzyma" w systemie prasy polskiej Pomorza Nadwiślańskiego, zagadnienia organizacyjno-wydawnicze, główne nurty publicystyki oraz problematykę kaszubską na jego łamach a także zawirowania okresu I wojny światowej.

Cena

Dla księgarzy

25 zł

20 zł

bottom of page