top of page

Acta Cassubiana

Od początku, gdy powstawał Instytut Kaszubski, myślano o powołaniu do życia własnego pisma naukowego, które mogłoby stać się miejscem prezentowania wyników badań dotyczących kwestii kaszubskich i pomorskich. Wstępna dyskusja nad planowanym czasopismem naukowym, jego profilem oraz tytułem, odbyła się już podczas pierwszego zebrania Zarządu, czyli 3 marca 1997 r. Podczas następnego spotkania - 14 kwietnia - przesądzono, że będzie ono nosił tytuł
Acta Cassubiana.

Zaczął się mozolny proces tworzenia pisma. Uznano, że redakcję będzie stanowić każdorazowy zarząd Instytutu, a na jej czele stać będzie prezes. Przyjęto też, że będzie to rocznik o szerokim, interdyscyplinarnym charakterze, prezentujący artykuły autorów z różnych dyscyplin i ośrodków naukowych, także spoza Polski. Uznano również, że ważnym zadaniem będzie publikowanie tekstów naukowych w języku kaszubskim.

Po ponad rocznych przygotowaniach pierwszy tom Acta Cassubiana ukazał się w 1999 roku. Zaproponowany w nim podział na poszczególne części przyjął się i obowiązuje do dziś. W każdym numerze znajdują się następujące działy: 
      - Studia i materiały,
      - Refleksje i syntezy uczonych,
      - Materiały źródłowe,
      - Recenzje i omówienia (od początku ukazują się tu także Noty wydawnicze
        rejestrujące najważniejszą literaturę kaszubo- i pomorzoznawczą), 
      - Kronika naukowa oraz dział wspomnieniowy Pro memoria.

Do 2021 r. wydano 22 tomy rocznika.

Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703

Czasopismo Acta Cassubiana zostało opracowane bibliograficznie

i wprowadzone do bazy BazHum

pod adresem:

http://bazhum.pl/bib/journal/474/

Acta Cassubiana jest także dostępne na Index Copernicus:

 http://www.indexcopernicus.com/

okladka_Acta(1).jpg

Acta Cassubiana, 2023, t. XXV

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

okladka_Acta.jpg

Acta Cassubiana, 2022, t. XXIV

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

okladka_Acta23.jpg

Acta Cassubiana, 2021, t. XXIII

Cena

brak

Dla księgarzy

brak

2020_acta_okl.jpg

Acta Cassubiana, 2020, t. XXII

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

XXI_okladka_acta_edited.jpg

Acta Cassubiana, 2019, t. XXI

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

2018-acta.jpg

Acta Cassubiana, 2018, t. XX

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

acta-cassubiana-t-19.jpg

Acta Cassubiana, 2017, t. XIX

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

acta-cassubiana-t-xviii_edited.jpg

Acta Cassubiana, 2016, t. XVIII

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

okl_08-17b.jpg

Acta Cassubiana, 2015, t. XVII

PDF

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

okl_08-16b.jpg

Acta Cassubiana, 2014, t. XVI

Cena

brak

Dla księgarzy

brak

okl_08-13b.jpg

Acta Cassubiana, 2013, t. XV

Cena

brak

Dla księgarzy

brak

okl_08-12b.jpg

Acta Cassubiana, 2012, t. XIV

PDF

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

okl_08-11a.jpg

Acta Cassubiana, 2011, t. XIII

PDF

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

okl_08-10b.jpg

Acta Cassubiana, 2010, t. XII

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

okl_08-09b.jpg

Acta Cassubiana, 2009, t. XI

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

okl_08-08b.jpg

Acta Cassubiana, 2008, t. X

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

okl_08-07b.jpg

Acta Cassubiana, 2007, t. IX

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

okl_08-06b.jpg

Acta Cassubiana, 2006, t. VIII

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

okl_08-05b.jpg

Acta Cassubiana, 2005, t. VII

Cena

brak

Dla księgarzy

brak

okl_08-04b.jpg

Acta Cassubiana, 2004, t. VI

PDF1        

PDF2     

PDF3

PDF4           

PDF5         

PDF6

PDF7           

PDF8           

PDF9

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

okl_08-03b.jpg

Acta Cassubiana, 2003, t. V

PDF1

PDF2

PDF3

PDF4     

PDF5    

PDF6

PDF7           

PDF8          

Cena

20 zł

Dla księgarzy

18 zł

okl_08-01a.jpg

Acta Cassubiana, 2002, t. IV

PDF1

PDF2

PDF3

PDF4     

PDF5  

PDF6

PDF7           

PDF8          

Cena

brak

Dla księgarzy

brak

okl_08-02b.jpg

Acta Cassubiana, 2001, t. III

Cena

brak

Dla księgarzy

brak

okl_08-03b.jpg

Acta Cassubiana, 2000, t. II

PDF1

PDF2

PDF3

PDF4     

PDF5

PDF6

PDF7           

PDF8          

Cena

brak

Dla księgarzy

brak

acta-cassubiana-t-1_4435.jpg

Acta Cassubiana, 1999, t. I

PDF1

PDF2

PDF3

PDF4     

PDF5

PDF6

PDF7           

PDF8

PDF9

Cena

brak

Dla księgarzy

brak

bottom of page