top of page

Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego

Możliwość realizacji przyjętych celów działania Instytutu jest uzależniona w dużej mierze od pozyskania środków od sponsorów. Są wśród nich fundacje, instytucje samorządowe, firmy oraz osoby prywatne. 

Szczególnie ważnym sponsorem Instytutu jest Fundacja Hermanna Niermanna z Düsseldorfu. Już na początku działania w 1997 r. Instytut został wsparty przez nią znaczącą dotacją, która umożliwiła zakup niezbędnego sprzętu biurowego. W kilka lat później Fundacja wsparła dotacją wymianę sprzętu na nowszy i zakup kolejnych urządzeń oraz dofinansowała wydanie dwóch książek: Marianne Wannow o Kaszubach oraz tomiku wierszy słowiańskich. Ponownie znaczące wsparcie Instytut uzyskał od tej fundacji w 2005 roku. Ponadto dzięki pośrednictwu Instytutu dotacje z tej fundacji otrzymały także Muzeum Piśmiennictwa Muzyki-Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie oraz filia Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Starbieninie. 

Wśród pozostałych sponsorów należy wymienić:
    •  Fundację im. Roberta Boscha,
    •  Fundację Kultury w Warszawie,
    •  Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej,
    •  Komitet Badań Naukowych,
    •  Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
    •  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
    •  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
    •  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
    •  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie,
    •  Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Puck,
    •  Urząd Marszałkowski w Gdańsku,
    •  Urząd Wojewódzki w Gdańsku, 
    •  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wśród sponsorów są także urzędy miast i gmin (m.in. w Brusach, Człuchowie, Czersku, Gdańsku, Gdyni, Karsinie, Kartuzach, Konarzynach, Lipce, Pucku, Sierakowicach, Szemudzie i Toruniu), Starostwa Powiatowe (w Wejherowie, Pucku, Kartuzach, Bytowie, Tczewie, Złotowie), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku oraz kilka nadleśnictw (Kwidzyn, Lębork, Choczewo, Cewice, Wejherowo, Kościerzyna, Elbląg, Gdańsk, Lubichowo, Przymuszewo).

Pracę Instytutu sponsorowały także firmy i przedsiębiorstwa: FCPK Bytów, Bank Pocztowy, Apteka w Ustce, Zarząd Portu w Gdyni, "Jantar" Sp. z o.o., P.H. Gramix Dariusz Kurcki, Kancelaria Biegłego Rewidenta Bielsko-Biała, Sofitech, Energa SA, ZGM Sp z o.o., Bank Spółdzielczy Krokowa, Firma PREB, Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, PVL Invest Sp. z o.o., Wakoz Sp. z o.o., "Gryf" Kotecki, Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych w Gdańsku, SAUR-NEPTUN Gdańsk.

Szczególnie ważne były wpłaty osób prywatnych, bo świadczyły one o pozytywnym społecznym odbiorze działań realizowanych przez Instytut Kaszubski. Darowizny Instytut otrzymał od następujących osób: Jerzego Affeltowicza z Gdańska, Aleksandra Arendta z Sopotu, ks. Stanisława Bogdanowicza z Gdańska, Józefa Borzyszkowskiego z Gdańska, Bronisława Brandta z Poznania, Alicji Chwil, Janiny Ciechanowskiej ze Starogardu Gd., ks. Johanesa Goedeke z Steinau-Morborn, Gerarda Labudy z Poznania, Renaty Pałczyńskiej-Gościniak z Gdyni, państwa Drewnikowskich, rodziny Borzyszkowskich, Andrzeja Romanowa z Gdańska, Jana Sikorskiego z Genewy, Siegfrieda Splleta, Andrzeja Szczepańskiego z Sopotu, Miłosławy i Andrzeja Szewczyków z Gdańska, J. Szarstuka, Marianne Wannow z Berlina, Jana Wyrowińskiego z Torunia, M.M Westa, Andrzeja Lemańczyka z Lipnicy, Wiery i Juliana Łuszkiewiczów ze Słupska, Leo Stoltmanna z Bielefeld, Heleny Chomaniowej z Redy, Kazimierza Kozłowskiego ze Szczecina, Petera Pażątka-Lipińskiego z Edmonton, ks. bp. Wiesława Meringa z Włocławka, Hanny Popowskiej-Taborskiej z Warszawy, Jadwigi Chruścickiej z Toronto.

Realizacja zadań Instytutu była możliwa także dzięki bezinteresownej, społecznej pracy wielu członków i przyjaciół Instytutu oraz ich zaangażowania w realizację różnych projektów, głównie wydawniczych. Mowa tu przede wszystkim o pracach wykonanych nieodpłatnie, ale stanowiących ewidentny 
zysk Instytutu. Można tu podać takie składniki, jak rezygnację z wynagrodzenia za prace redakcyjne (m.in. przy wydaniu "Acta Cassubiana"), rezygnację z honorariów autorskich na rzecz Instytutu, nieodpłatne wykonanie np. projektów okładek, nieodpłatne wygłoszenie referatów lub wystąpień w czasie promocji książek, nieodpłatne wykonanie projektów tablic pamiątkowych, gratisowe tłumaczenia itp.

Od początku swego istnienia Instytut Kaszubski ma siedzibę w Domu Kaszubskim. Jej nieodpłatne użytkowanie jest możliwe dzięki umowie z Zarządem Głównym ZK-P, które ponadto do połowy 2002 r. opłacało etat sekretarki Instytutu. W zamian za to Instytut realizował i realizuje nadal znaczną część zadań statutowych ZK-P, szczególnie w odniesieniu do popularyzacji wiedzy o Kaszubach i Pomorzu oraz rozwijania współpracy międzynarodowej.

bottom of page