top of page

Publikacja "Kultura - tradycja - rozwój. ​Perspektywy, konteksty, działania":

Publikacja Tradycja dla rozwoju? Instytucje - tożsamość - zmiany kulturowe w społecznościach lokalnych na przykładzie Pomorza":

Więcej informacji o projekcie pod linkiem: https://www.instytutkaszubski.pl/tradycja-dla-rozwoju

bottom of page