Jan Dolny, Wspomnienia z obozu w Stutthofie i Potulicach więźnia o numerze 9889 w latach 1940-1945

Spis treści:

Józef Borzyszkowski, Wstęp

Jan Dolny, Wspomnienia z obozu w Stutthofie i Potulicach więźnia o numerze 9889 w latach 1940-1945

Aneks:

Wprowadzenie, Józef Borzyszkowski

W szponach gestapo. Wspomnienia spisał w maju 1945 proboszcz Bruno Schliep - z j. niem. tłum. Ewa Wilińska

Józef Borzyszkowski, Helena z Bruskich primo voto Bałachowska, secundo voto Chomaniowa (1914-2007)

Helena Bałachowska 2 voto Chomaniowa, Dom Łucji (opowieść o mojej Matce) i Kartki z kalendarza dzieciństwa

Relacja Jerzego Sokołowskiego o działalności w "Związku Jaszczurzym i pobycie w Potulicach"

oraz

Oświadczenie dotyczące przekazania w marcu 1945 r. dokumentacji więźniów obozu hitlerowskiego w Potulicach i jego list - Warszawa, dnia 6.12.1979 r. - do Krajowej Komisji b. Więźniów Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych przy Zarządzie Głównym ZBoWiD

Anna Łajming, Kindheit/Dzieciństwo

GÜNTER GRASS - ODPOMINANIA / ENTINNERUNGEN

Borzyszkowy i Borzyszkowscy... z Piekła rodem, t. VIII

Nasze poprzednie rodowe spotkanie miało miejsce przed 11 laty, a było to 3 i 4 lipca 2004 roku, także w Bąku w zagrodzie Brata! Jego przebieg był niemal w pełni zgodny z zapowiedzianym i opublikowanym w poprzednim tomie programem. Gwoździem programu była msza św. odprawiona pod przewodnictwem J.E. Bpa Włocławskiego ks. dr. Wiesława Meringa, którą koncelebrowali kapłani z rodziny i dekanatu bruskiego z ks. prałatem Zdzisławem Wirwickim z Brus na czele. [...]

Ponieważ zbliża się 80. rocznica urodzin Edzia - najstarszego z naszego pokolenia, wybraliśmy na miejsce spotkania ponownie Bąk. Pierwotnie miało się ono odbyć w samym Piekle, ale to nasze gniazdo władze gminy Dziemiany z inicjatywy proboszcza, dziś śp. ks. kan. Józefa Empla, przechrzciły na Kalwarię! - Zgroza! Jak można zamienić Piekło na Kalwarię? Jeśli już, to niechby była Golgota, ale? Powiedzieliśmy aktualnym gospodarzom Piekieł, gdzie rolę głowy rozrastającej się rodziny i rodowego pustkowia pełni Jerzy Borzyszkowski, że możemy się tam spotkać dopiero wtedy, gdy przywrócą właściwą nazwę naszemu gniazdu? [...]

Specyfiką naszych tomików pozostaje to, iż piszemy nie tylko o rodzinie, ale też o rodowych gniazdach, o wsiach i miejscach naszych spotkań oraz ludziach związanych z Borzyszkowami i Borzyszkowskimi! W niniejszym tomiku tego rodzaju teksty reprezentuje opis sylwetki wyjątkowego autora i jego wyjątkowo ciekawe dzieło - ks. F. Podlaszewskiego Zarys dziejów parafii i Kościoła w Dziemianach. Sądzę, że ten tekst wzbudzi szczególne zainteresowanie nie tylko w samych Dziemianach i w tej pięknej parafii!

(ze Wstępu)

Józef Borzyszkowski

Borzyszkowy i Borzyszkowscy, Tuchomie, t. VI

Materiały zebrane i wydane z okazji VI zjazdu familii Borzyszkowskich w Tuchomiu w 1999 roku. Książka podzielona jest na pięć części: w pierwszej zamieszczone są materiały poświecone Borzyszkom i śp ks. Kazimierzowi Raepke, druga Borzyszkowski z Gochów i samym Gochom, trzecia Borzyszkowskim i barciom Kaszubom w Berlinie i Tuchomiu, czwarta zaś to zbiór tekstów pro memoriał, homilii, wspomnień i listów, zaś piąta to literatura piękna: poezja i proza o Borzyszkach i Kaszubach.

1 / 3

Please reload

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, 
fax +48 58 346 23 27
e-mail: instytutkaszubski@wp.pl

 

Konto bankowe dla przelewów krajowych
Bank Santander O/Gdańsk
96 1090 1098 0000 0000 0903 5046

Konto bankowe dla przelewów z zagranicy
WBKPPLPP PL 62 1090 1098 0000 0001 3128 0393

  • Facebook - Black Circle

Obserwuj nas na facebooku!

Działalność Instytutu Kaszubskiego wspiera

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SUBSKRYBCJA

 Otrzymuj wiadomości na temat wydarzeń organizowanych przez Instytut Kaszubski. 

© Instytut Kaszubski. Wszystkie prawa zastrzeżone Instytut Kaszubski.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now