80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, 
fax +48 58 346 23 27
e-mail: instytutkaszubski@wp.pl

 

Konto bankowe dla przelewów krajowych
Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
96 1090 1098 0000 0000 0903 5046

Konto bankowe dla przelewów z zagranicy
WBKPPLPP PL 62 1090 1098 0000 0001 3128 0393

  • Facebook - Black Circle

Obserwuj nas na facebooku!

Działalność Instytutu Kaszubskiego wspiera

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SUBSKRYBCJA

 Otrzymuj wiadomości na temat wydarzeń organizowanych przez Instytut Kaszubski. 

© Instytut Kaszubski. Wszystkie prawa zastrzeżone Instytut Kaszubski.

Anna Łajming, Kindheit/Dzieciństwo

GÜNTER GRASS - ODPOMINANIA / ENTINNERUNGEN

Józef Borzyszkowski, Nad Radunią... O dziejach przysiółka skansenowskiego z "zagrodą kaszubską" w Łączyńskiej Hucie

Tytuł Nad Radunią wziął się stąd, iż nasza zagroda skansenowska położona jest niemal w centrum Szwajcarii Kaszubskiej, na lewym (zachodnim) brzegu Jeziora Raduńskiego Dolnego, przez które przepływa rzeka Radunia, bieżąc dalej przez Żukowo do Gdańska.
W języku codziennym mieszkańców jezioro nazywa się krótko: "Rëduniô" - "Radunia", stąd mieszkamy nad Radunią, a ściślej nad brzegiem połączonego z nią jeziorka Nierzost. Od Jeziora Raduńskiego oddzielają go dwa półwyspy - Hel i Rozgard. Gdy jesienią opadną liście, spoglądamy z naszej chaty czy zagrody na właściwą Radunię niejako z góry (z wysokiego brzegu) przez przesmyk między cyplami Rozgardu i Helu. Z kolei ci, którzy pływają po jeziorze, lub stoją na owych cyplach, widzą naszą chatę na wysokiej skarpie niczym w górach.
- Nic w tym dziwnego; to przecież Szwajcaria?
Niniejsza publikacja, której przedmiot sygnalizuje tytuł, a układ i zawartość spis treści, ma charakter po części wspomnieniowy, choć oparta jest też na sporym stosie dokumentów i z pewnymi odwołaniami do prasy, zwłaszcza zrzeszeniowej "Pomeranii" i innych organów - informatorów Zarządu Głównego i Oddziału Gdańskiego ZK-P oraz literatury. Ze wspomnień mają tu odbicie nie tylko moje, ale też najbliższych z rodziny i przyjaciół, którzy czytając pierwszą wersję, wnieśli sporo uzupełnień, a i sprostowań. - Serdeczne im dzięki! Szczególnie cenne są spisane wspomnienia dotyczące Seminariów Kaszubskich, Genka Gołąbka i Staszka Janke, zawarte w wyjątkowym aneksie.

fragment Słowa wstępnego

Borzyszkowy i Borzyszkowscy... z Piekła rodem, t. VIII

Nasze poprzednie rodowe spotkanie miało miejsce przed 11 laty, a było to 3 i 4 lipca 2004 roku, także w Bąku w zagrodzie Brata! Jego przebieg był niemal w pełni zgodny z zapowiedzianym i opublikowanym w poprzednim tomie programem. Gwoździem programu była msza św. odprawiona pod przewodnictwem J.E. Bpa Włocławskiego ks. dr. Wiesława Meringa, którą koncelebrowali kapłani z rodziny i dekanatu bruskiego z ks. prałatem Zdzisławem Wirwickim z Brus na czele. [...]

Ponieważ zbliża się 80. rocznica urodzin Edzia - najstarszego z naszego pokolenia, wybraliśmy na miejsce spotkania ponownie Bąk. Pierwotnie miało się ono odbyć w samym Piekle, ale to nasze gniazdo władze gminy Dziemiany z inicjatywy proboszcza, dziś śp. ks. kan. Józefa Empla, przechrzciły na Kalwarię! - Zgroza! Jak można zamienić Piekło na Kalwarię? Jeśli już, to niechby była Golgota, ale? Powiedzieliśmy aktualnym gospodarzom Piekieł, gdzie rolę głowy rozrastającej się rodziny i rodowego pustkowia pełni Jerzy Borzyszkowski, że możemy się tam spotkać dopiero wtedy, gdy przywrócą właściwą nazwę naszemu gniazdu? [...]

Specyfiką naszych tomików pozostaje to, iż piszemy nie tylko o rodzinie, ale też o rodowych gniazdach, o wsiach i miejscach naszych spotkań oraz ludziach związanych z Borzyszkowami i Borzyszkowskimi! W niniejszym tomiku tego rodzaju teksty reprezentuje opis sylwetki wyjątkowego autora i jego wyjątkowo ciekawe dzieło - ks. F. Podlaszewskiego Zarys dziejów parafii i Kościoła w Dziemianach. Sądzę, że ten tekst wzbudzi szczególne zainteresowanie nie tylko w samych Dziemianach i w tej pięknej parafii!

(ze Wstępu)

Józef Borzyszkowski

Borzyszkowy i Borzyszkowscy, Tuchomie, t. VI

Materiały zebrane i wydane z okazji VI zjazdu familii Borzyszkowskich w Tuchomiu w 1999 roku. Książka podzielona jest na pięć części: w pierwszej zamieszczone są materiały poświecone Borzyszkom i śp ks. Kazimierzowi Raepke, druga Borzyszkowski z Gochów i samym Gochom, trzecia Borzyszkowskim i barciom Kaszubom w Berlinie i Tuchomiu, czwarta zaś to zbiór tekstów pro memoriał, homilii, wspomnień i listów, zaś piąta to literatura piękna: poezja i proza o Borzyszkach i Kaszubach.

1 / 3

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now