top of page

Nasi partnerzy

W Działalność Instytutu nie mogłaby być równie owocna, gdyby nie rozbudowana sieć współpracy i kooperacji z różnymi instytucjami naukowymi, muzealnym, bibliotecznymi, towarzystwami regionalnymi itd. Ponadto, co szczególnie ważne, wśród partnerów istotną rolę od samego 
początku odgrywają liczne samorządy gminne, powiatowe oraz samorząd wojewódzki.

 

Wśród naszych partnerów w minionym 10-leciu byli:
    •  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
    •  Archiwum Państwowe w Gdańsku,
    •  Archiwum Państwowe w Toruniu,
    •  Archiwum Państwowe w Szczecinie,
    •  Biblioteka Gdańska PAN,
    •  Biblioteka Kórnicka,
    •  Biblioteki publiczne w Szemudzie, Kościerzynie, Chojnicach, Lęborku, Brusach, Słupsku, 
        Gdyni i inne,
    •  Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku,
    •  Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Gdańsku,
    •  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna,
    •  Fundacja "Instytut Artes Liberales" w Warszawie,
    •  Fundacja "Pogranicze" Sztuk – Kultur – Narodów w Sejnach,
    •  Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu,
    •  Fundacja Biblioteki Gdańskiej,
    •  Gdańskie Towarzystwo Naukowe,
    •  Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego,
    •  Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego,
    •  Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego,
    •  Instytut Slawistyki PAN w Warszawie,
    •  Instytut Śląski w Opolu,
    •  Instytut Wielkopolski w Poznaniu,

    •  Instytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych – Biuro Regionalne na Europę Środkowo-Wschodnią,
    •  Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach,
    •  Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy i Starbieninie,
    •  Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach,
    •  Książnica Pomorska w Szczecinie,
    •  Liceum Ogólnokształcące w Czersku,
    •  Muzeum Historyczne Miasta Gdańska,
    •  Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, oddział w Piasecznie,
    •  Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach,
    •  Muzeum Miasta Sopot,
    •  Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
    •  Muzeum Regionalne w Człuchowie,
    •  Muzeum Stutthof,
    •  Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie,
    •  Muzeum Zamkowe w Malborku,
    •  Muzeum Ziemi Zaborskiej w Wielu,
    •  Nadbałtyckie Centrum Kultury,
    •  Nadleśnictwo Kościerzyna,
    •  Nadleśnictwo Przymuszewo,
    •  Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego,
    •  Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie,
    •  Ośrodki kultury w Chmielnie, Wielu, Karsinie, Parchowie, Pucku…,
    •  Parafia Katedralna w Pelplinie,
    •  Parafia św. Michała w Gdyni-Oksywiu,
    •  Polskie Towarzystwo Historyczne,
    •  Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku,
    •  Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim,
    •  Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich,
    •  Pracownia Historii Pomorza oraz Krajów Nadbałtyckich Instytutu Historii UG,
    •  Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury,
    •  Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży,
    •  Stowarzyszenie Odbudowy Gotyckiego Kościoła św. Jana w Gdańsku,
    •  Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica,
    •  Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej,
    •  Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
    •  Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie,
    •  Towarzystwo Naukowe w Toruniu,
    •  Towarzystwo Naukowe Warszawskie,
    •  Uniwersytet Gdański,
    •  Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG,
    •  Zarząd Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach,
    •  Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych w Świeciu,
    •  Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – Zarząd Główny i liczne jego oddziały
    •  Związek Przyjaciół Pomorza.

Szczególne znaczenie ma współpraca z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, zapisana jako jedno z zadań Instytutu w jego statucie. Podstawą tej współpracy stało się porozumienie podpisane w kilka miesięcy po rejestracji Instytutu. Bezpośrednim efektem współpracy było zorganizowanie wspólnie kilku konferencji i spotkań promocyjnych oraz wydanie kilkunastu pozycji książkowych.

W działaniach Instytutu liczą się jednak nie tylko partnerzy ze świata nauki czy instytucji samorządowych oraz pozarządowych. Równie ważna jest  także współpraca np. z Wydawnictwem "Bernardinum" oraz z Tawerną Kaszubską "Mestwin" i Galerią Katarzyny Zajączkowskiej w Domu Kaszubskim w Gdańsku, gdzie odbywa się większość instytutowych imprez.

Od samego początku Instytut zakładał też rozwijanie szerokiej współpracy międzynarodowej. W ciągu kilku lat udało się pozyskać grono ciekawych partnerów, z którymi przygotowywane są wspólnie konferencje, wystawy, czy też publikacje. Wśród partnerów zagranicznych wymienić trzeba przede
wszystkim takie podmioty, jak:
    •  Academia Baltica w Lubece,
    •  Adalbertus-Werk / Bildungswerk der Danziger Katholiken w Düsseldorfie,
    •  Akademia Żmudzka (Zemaiciu Akademija – Litwa),
    •  Deutsch-Polnische Gesellschaft w Hamburgu,
    •  Ernst-Moritz-Arndt-Universität w Greifswaldzie,
    •  Europäische Akademie in Sankelmark,
    •  Europäische Akademie Mecklenburg-Vorpommern in Waren,
    •  Friedrich-Ebert-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern,
    •  Herder-Institut in Marburgu,
    •  Historische Kommision für ost- und westpreussische Landesforschung,
    •  Instytut Kultury Polskiej w Düsseldorfie,
    •  Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze,
    •  Instytut Serbski w Budziszynie,
    •  Instytutu Slawistyki Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
    •  Katholische Akademie i "Edith-Stein-Haus" w Parchimiu,
    •  Katholische Akademie w Trewirze,
    •  Landesarchiv Mecklenburg-Vorpommern w Greifswaldzie,
    •  Landeszentrale für Politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin,
    •  Nordfrisische Institut in Bredstädt,
    •  Paneuropa Union Mecklenburg-Vorpommern,
    •  Polish Heritage Institute Kaszuby w Barry’s Bay, Kanada,
    •  Šula za dolnoserbsku rec a kulturu w Chociebużu,
    •  Wilno Heritage Museum (Kanada).

Rozwijająca się, także dzięki zaangażowaniu Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, współpraca ze stowarzyszeniem Kulturbund e.V. Mecklenburg und Vorpommern z Meklemburgii zaowocowała podpisanym 8 czerwca 2001 r. porozumieniem, którego stronami są także ZK-P oraz KUL. Ważna jest także współpraca ze środowiskami emigracji kaszubsko-pomorskiej, przede wszystkim w Kanadzie i w Niemczech, ale nie tylko. Wielu tu mamy przyjaciół, współpracowników, a nawet donatorów.

bottom of page