Alojzy Budzisz, TWÓRCZOŚĆ KASZUBSKOJĘZYCZNA

Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 13

XIII tom serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich pt. „Twórczość Alojzego Budzisza”. 

W pierwszej części znalazły się w nim opracowania naukowe:

a) biograficzne: prof. Józef Borzyszkowski, Alojzy Budzisz (1874-1934) – życie i środowisko a jego twórczość jako jednego z najwybitniejszych pisarzy z kaszubskiej Nordy

b) literaturoznawcze: prof. Daniel Kalinowski, Wartość i wierność. O twórczości Alojzego Budzisza

c) językoznawcze: prof. Marek Cybulski, Język Alojzego Budzisza. Analiza i standaryzacja

W drugiej części zostały umieszczone utwory pisarza w dwóch wersjach:

a) Oryginalna pisownia z czasów wydania (lata 30-te XX w.). Utwory prozatorskie a także kilka form wierszowanych

b) Pisownia współczesna, standaryzowana, aktualnie obecna w piśmiennictwie kaszubskojęzycznym. Te same utwory co w wersji oryginalnej.

Autorzy opracowania:

dr hab. prof. UG Marek Cybulski – językoznawca pracujący w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – historyk, autor wielu opracowań biograficznych, emerytowany profesor związany z UG oraz PAU

dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski – literaturoznawca, historyk literatury kaszubskiej z Akademii Pomorskiej w Słupsku

lic. Roman Drzeżdżon – muzealnik, kaszubista, literat – pracownik merytoryczny Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

Jan Piepka TWÓRCZOŚĆ LIRYCZNA

Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 12

Opracowanie i przypisy: Hanna Makurat-Snuzik, Wstęp: Józef Borzyszkowski, Adela Kuik-Kalinowska,
Hanna Makurat-Snuzik
Gdańsk 2018, ss. 611, oprawa twarda

Książkę otwierają teksty: biograficzny - Józefa Borzyszkowskiego, Jan Piepka (1926-2001) – życie a twórczość poety kaszubskiego i pisarza polskiego; literaturoznawczy - Adeli Kuik-Kalinowskiej, Kaszubska liryka Jana Piepki. Tematyka, artyzm i idee; językoznawczy - Hanny Makurat-Snuzik, Język twórczości Jana Piepki

Jeśli idzie o utwory J. Piepki to przyjęty został następujący sposób uporządkowania tekstów: w pierwszej kolejności zamieszczone zostały opublikowane za życia autora tomiki wierszy, ułożone w kolejności chronologicznej, dalej znalazły się przygotowane do druku przez autora, lecz niewydane za jego życia zbiorki: Spiewa i lza,  Móm, Zmrużonym kąsynk õka oraz poemat Gôdka õ Dudkũ, następnie zamieszczone zostały przedrukowane z czasopism liryki, również ułożone w porządku chronologicznym, od najstarszych do najnowszych, na końcu zaś znalazły się wiersze nieopublikowane za życia autora, nieprzyporządkowane do żadnych tomików, odczytane z maszynopisów i rękopisów znajdujących się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz w Izbie Jana Piepki w Łebnie

Jan Drzeżdżon, TWÓRCZOŚĆ KASZUBSKA

Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 11

Opracowanie: Marek Cybulski, Daniel Kalinowski 
Gdańsk 2016, ss. 595, oprawa twarda

Książkę otwierają teksty:  biograficzny - D. Kalinowski, Biografie Jana Drzeżdżona; literaturoznawczy - D. Kalinowski, Oczy na Drzeżdżona; językoznawczy: M. Cybulski, Język kaszubskiej twórczości Jana Drzeżdżona

 

W książce zamieszczone są utwory Jana Drzeżdżona ze zbiorów: Zwónnik (opowiadania), Twarz Smętka (powieść), Kòl Biélawë (opowiadania), Przëszlë do mie (liryka)

Józef Ceynowa, Leon Roppel, Klemens Derc, Jan Bianga, Paweł Szefka, Franciszek Schroeder POEZJA TWÓRCÓW Z KRĘGU "KLËKI"

Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 10

Opracowanie i przypisy: Hanna Makurat, Wstęp: Józef Borzyszkowski, Adela Kuik-Kalinowska,
Hanna Makurat
Gdańsk 2015, ss. 420, oprawa twarda

Franciszek Sędzicki, UTWORY KASZUBSKIE

Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 9

Opracowanie i przypisy: Marek Cybulski, wstęp: Marek Cybulski, Joanna Schodzińska,
Daniel Kalinowski
Gdańsk 2014, ss. 600, oprawa twarda

Jan Trepczyk, Aleksander Labuda, Jan Rompski, Stefan Bieszk, Franciszek Grucza, Feliks Marszałkowski POEZJA ZRZESZYŃCÓW

Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 8

Opracowanie i przypisy: Hanna Makurat, wstęp: Józef Borzyszkowski, Daniel Kalinowski, Hanna Makurat
Gdańsk 2013, ss. 880, oprawa twarda

Aleksander Majkowski, Jan Karnowski, Leon Heyke POEZJA MŁODOKASZUBÓW

Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 7

Opracowanie i przypisy: Hanna Makurat, wstęp: Józef Borzyszkowski, Adela Kuik-Kalinowska,
Hanna Makurat
Gdańsk 2012, ss. 656

Jan Karnowski, Dramaty

Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 6

Opracowanie i przypisy: Marek Cybulski, wstęp: Cezary Obracht-Prondzyński, Daniel Kalinowski,Marek Cybulski

Gdańsk 2011, ss. 512

Tom szósty Biblioteki Pisarzy Kaszubskich, obejmujący Dramaty kaszubskie Jana Karnowskiego, zawiera siedem kaszubskojęzycznych utworów tego pisarza. Są to Zôpis Mscëwòja (org. Zôpis Mestwina), Libùsza (org. Libusza), Òtrôk Swiãtowida (org. Wotrôk Swiantowida), Kaszëbi pòd Widnã (org. Kaszëbë pod Widnem), Wesele kaszubskie, Scynanié kani (org. Scynanié Kani) oraz Czôrlińsczi (org. Czôrlińsczi). Oprócz tekstów dramatów zamieszczono w nim wstępy: biograficzno-historyczny (autorstwa Cezarego Obracht-Prondzyńskiego), historyczno-literacki (autorstwa Daniela Kalinowskiego) i językowy (autorstwa Marka Cybulskiego).

1 / 2

Please reload

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, 
fax +48 58 346 23 27
e-mail: instytutkaszubski@wp.pl

 

Konto bankowe dla przelewów krajowych
Bank Santander O/Gdańsk
96 1090 1098 0000 0000 0903 5046

Konto bankowe dla przelewów z zagranicy
WBKPPLPP PL 62 1090 1098 0000 0001 3128 0393

  • Facebook - Black Circle

Obserwuj nas na facebooku!

Działalność Instytutu Kaszubskiego wspiera

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SUBSKRYBCJA

 Otrzymuj wiadomości na temat wydarzeń organizowanych przez Instytut Kaszubski. 

© Instytut Kaszubski. Wszystkie prawa zastrzeżone Instytut Kaszubski.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now