top of page

Acta Cassubiana

Od początku, gdy powstawał Instytut Kaszubski, myślano o powołaniu do życia własnego pisma naukowego, które mogłoby stać się miejscem prezentowania wyników badań dotyczących kwestii kaszubskich i pomorskich. Wstępna dyskusja nad planowanym czasopismem naukowym, jego profilem oraz tytułem, odbyła się już podczas pierwszego zebrania Zarządu, czyli 3 marca 1997 r. Podczas następnego spotkania - 14 kwietnia - przesądzono, że będzie ono nosił tytuł
Acta Cassubiana.

Zaczął się mozolny proces tworzenia pisma. Uznano, że redakcję będzie stanowić każdorazowy zarząd Instytutu, a na jej czele stać będzie prezes. Przyjęto też, że będzie to rocznik o szerokim, interdyscyplinarnym charakterze, prezentujący artykuły autorów z różnych dyscyplin i ośrodków naukowych, także spoza Polski. Uznano również, że ważnym zadaniem będzie publikowanie tekstów naukowych w języku kaszubskim.

Po ponad rocznych przygotowaniach pierwszy tom Acta Cassubiana ukazał się w 1999 roku. Zaproponowany w nim podział na poszczególne części przyjął się i obowiązuje do dziś. W każdym numerze znajdują się następujące działy: 
       - Studia i materiały,
       - Refleksje i syntezy uczonych,
       - Materiały źródłowe,
       - Recenzje i omówienia (od początku ukazują się tu także Noty wydawnicze
         rejestrujące najważniejszą literaturę kaszubo- i pomorzoznawczą), 
       - Kronika naukowa oraz dział wspomnieniowy Pro memoria.

Do 2018 r. wydano 19 tomów rocznika.

Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703

Czasopismo Acta Cassubiana zostało opracowane bibliograficznie

i wprowadzone do bazy BazHum

pod adresem:

http://bazhum.pl/bib/journal/474/

Acta Cassubiana jest także dostępne na Index Copernicus:

 http://www.indexcopernicus.com/

bottom of page