top of page

Redaktorzy tematyczni:

prof. Józef Borzyszkowski – historia

prof. Daniel Kalinowski – literaturoznawstwo

prof. Anna Kwaśniewska – etnologia

prof. Cezary Obracht-Prondzyński – socjologia

prof. Marek Cybulski – językoznawstwo

dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – niemcoznawstwo

bottom of page