top of page

Czym jest etnotank?
 

Kaszubski etnotank jest projektem realizowanym w ramach Instytutu Kaszubskiego, który jest stowarzyszeniem ludzi nauki, działającym od 1996 r. z siedzibą w Gdańsku. Od początku działalności naszego stowarzyszenia, obok typowej działalności o charakterze akademickim (projekty badawcze, konferencje, publikacje) pełnimy też ważną rolę ekspercką, wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem środowisko edukacyjne, samorządy, instytucje kultury, biznes itd.

W ramach etnotanku chcemy tę formą działalności rozwijać, korzystając nie tylko z kompetencji członków Instytutu, ale też szerokiego grona osób, którym sprawy Kaszub i Pomorza są bliskie.
 

Jakie są cele etnotanku?
 

W ramach naszego projektu celem jest tworzenie wiedzy publicznie użytecznej w postaci raportów i analiz, organizowania debat i warsztatów, udzielania porad i opiniowania ważnych dokumentów publicznych etc.

Poprzez tego typu aktywność publiczną chcemy wpływać na wiedzę i społeczne postawy w stosunku do Kaszub i Pomorza, na wyobrażenia dotyczące naszej społeczności i regionu, na wzmocnienie kaszubskiej tożsamości, ale przede wszystkim chcemy wspomagać procesy decyzyjne w sferze publicznej oraz inspirować i inicjować poważną debatę na temat spraw, które są dla nas ważne, aby znajdować odpowiednie rozwiązania.

Dlatego ważnym celem jest wpływanie na tworzenie planów działania w odniesieniu do szeroko rozumianej tematyki kaszubskiej oraz dostarczanie narzędzi do rozwiązania problemów (stąd znaczenie rekomendacji), czyli diagnozowanie i wynoszenie na forum publicznej debaty problemów, które są niedoceniane, nieuświadamiane, przemilczane, lekceważone itd.
 

Jakie są nasze reguły działania?
 

Działalności etnotanku towarzyszy kilka zasad:

 • przestrzeganie reguły niezależności, bezinteresowności i krytycyzmu, bo tylko w takich warunkach może powstawać rzetelna wiedza i toczyć się otwarte dyskusje, poruszające także trudne i kontrowersyjne tematy,

 • jak najszersze udostępnianie efektów pracy etno tanku i otwartość na współpracę,

 • poszukiwanie synergii między środowiskiem akademickim, a innymi sferami życia społecznego zainteresowanymi kreowaniem, upowszechnieniem oraz wykorzystywaniem wiedzy,

 • ujmowanie tematyki kaszubskiej w szerokim kontekście, szczególnie z uwzględnieniem sytuacji na Pomorzu oraz z odniesieniem do sytuacji innych podobnych społeczności i mniejszości etnicznych/narodowych, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zrozumieć, co się dzieje na Kaszubach i wśród Kaszubów.
   

Do kogo adresujemy nasze działania?
 

Grupą docelową działań są przede wszystkim środowiska opiniotwórcze, które mają wpływ na społeczne postawy, przekonania i tożsamość Kaszubów:

 • środowiska związane z rozwojem regionalnym (samorządowcy, przedsiębiorcy, otoczenie biznesu itd.),

 • środowisko akademickie,

 • nauczyciele regionaliści,

 • animatorzy i osoby związane z instytucjami kultury,

 • działacze regionalni i pozarządowcy,

 • ludzie mediów.
   

Główne obszary problemowe
 

Chcemy w sposób szczególny skupić się na następujących problemach:

 • wyzwania rozwojowe Kaszub w kontekście Pomorza i regionu nadbałtyckiego (ekonomiczne, demograficzne, ekologiczne itd.),

 • upodmiotowienie obywatelskie i etniczne,

 • status prawny Kaszubów,

 • kaszubska edukacja i nauka,

 • dylematy tożsamościowe oraz sytuacja społeczności kaszubskiej w coraz bardziej wielokulturowym społeczeństwie pomorskim (m.in. w wyniku intensywnych ruchów migracyjnych),

 • pamięć społeczna i inne czynniki wpływające na postawy oraz relacje międzygrupowe,

 • dynamika zmian kulturowych na Kaszubach i wśród Kaszubów,

 • zmiany w przestrzeni w kontekście wyzwań rozwojowych,

 • wizerunek Kaszub i Pomorza.


  Retransmisja z inauguracji projektu: https://www.youtube.com/watch?v=D8xB0iMfbvo&feature=youtu.be

  Strona internetowa projektu:
  www.etnotank.pl
   

bottom of page