Eryka Blaszczyk, BOTANICZNE WIZJE. OGRÓD FRANZISKI Saga rodzinna w sześciu częściach

Niniejsza książka jest kolejnym dziełem autorskim Eryki Blaszczyk, od dziesiątków lat obywatelki RFN i mieszkanki Dortmundu w Nadrenii-Westfalii. Przypominam, iż autorka urodziła się w 29 sierpnia 1936 roku w Nowym Porcie jako córka Gertrudy z domu Borowskiej i Pawła Pokriefke - w Wolnym Mieście Gdańsku, skąd w środku wojny trafiła do domu kaszubskich dziadków - Pauliny i Pawła Borkowskich w niedalekim Skrzeszewie, parafia Żukowo, znajdującym się po 1920 roku w granicach Polski. Tam też, bez rodziców i rodzeństwa, spędziła resztę swego dzieciństwa i ukończyła polską szkołę powszechną, skąd skierowano ją do szkoły średniej na Dolnym Śląsku, gdzie rozpoczęła pracę zawodową.
(...)
Bez wątpienia mamy tu do czynienia z kolejnym dziełem literackim o charakterze wspomnieniowym. Jest to więc cenny dokument tak dla historyków, jak politologów i socjologów. Znamienne jest to, że całość akcji dzieje się wyłącznie na Zachodzie, bez jakichkolwiek odniesień do wschodu Europy, a zwłaszcza Polski. Nie oznacza to, że wskutek tego książka ta dla czytelnika polskiego, a zwłaszcza tych, którzy poznali już wcześniejsze pisarstwo Eryki Blaszczyk, może być mniej intersująca niż poprzednie. Warto też dopowiedzieć, że autorka, mimo trudów życia, chorób i walki z nimi, wspierana nadal bezgranicznie przez męża, nie porzuciła pisarstwa. Możemy się spodziewać, że niedługo zgłosi ofertę wydania kolejnego dzieła.

( Fragment Przedmowy)

Erika Blaszczyk,BOTANISCHE VISIONEN Eine Familiensage in sechs Teilen

Das vorliegende Buch ist ein folgendes Werk von Erika Blaszczyk, seit Jahrzehnten ist sie Bürgerin der BRD und wohnt in Dortmund in Nordrhein-Westfalen. Ich bringe in Erinnerung, dass die Schriftstellerin am 29. September im Jahre 1936 in Neufahrwasser geboren wurde, als Tochter von Gertrude, geboren Borowska, und Pawel Pokriefke, in der Freien Stadt Danzig, woher sie während des Krieges in das Haus der kaschubischen Großeltern - Paulina und Pawel Borkowskis - in das unweit liegende Skrzeszewo, Gemeinde Zuckau, kam. Skrzeszewo lag seit 1920 in den Grenzen Polens. Dort, ohne Eltern und Geschwister, verbrachte sie den Rest ihrer Kindheit und hat eine polnische Grundschule abgeschlossen, und sie wurde von dort in eine weiterführende Schule in Niederschlesien eingewiesen, wo sie ihre berufliche Arbeit begann.
(...)
Ohne Zweifel haben wir hier mit einem literarischen Werk der Erinnerungsliteratur zu tun. Es ist ein wertvolles Dokument, sowohl für Historiker, als auch Politiker und Soziologen. Kennzeichnend ist das, dass die gesamte Handlung sich im Westen abspielt, ohne jegliche Beziehung auf Osten, insbesondere auf Polen. Das bedeutet jedoch nicht, dass dieses Buch für den polnischen Leser, besonders den, der mit der früheren schriftstellerischen Tätigkeit von Erika Blaszczyk anvertraut ist, weniger interessant, als die früheren Bücher, ist. Von Bedeutung ist es auch zu sagen, dass die Autorin, trotz der Schwierigkeiten im Leben, Krankheiten und ihrer Bekämpfung, das Schriftstellen nicht aufgegeben hat. Wir können damit rechnen, bald von ihr ein neues Angebot für Veröffentlichung eines neuen Werkes zu hören.

( Fragment Przedmowy)

Eryka Blaszczyk, Pij, braciszku, pij / Trink, Brüderlein, trink

Niniejsza książka przypomina po trochu nieco znaną z XIX i XX wieku, nie tylko na innych ziemiach polskich, także na Pomorzu, literaturę antyalkoholową, będącą wyrazem ruchu trzeźwościowego, obecnego również w Niemczech, którego wyrazem były Bractwa Trzeźwości. Z tamtych czasów pochodzi znana w Niemczech i w Polsce pieśń, ni to biesiadna, ni... pijacka, pełna tragicznego humoru, z której autorka zaczerpnęła tytuł dla swojej książki - wspólny dla zawartych w niej opowieści.
Bez wątpienia jest to lektura, która ma dotrzeć w pierwszym rzędzie do czytelników poprzednich książek wspomnieniowych autorki, reprezentującej swoimi losami i dziełami nie tylko pomorskie pogranicze. Chodzi o wszelkie pogranicze, o pogranicza i światy wielu etni, religii, języków i kultur, w których można dostrzec wiele wspólnego - także w realiach, których opis stanowi główną zawartość niniejszej książki. Stąd jej wartość także źródłowa - dla etnologów i socjologów, historyków i kulturoznawców, których skupia między innymi stowarzyszenie ludzi nauki - Instytut Kaszubski w Gdańsku.

( Fragment Przedmowy)

Gerhard Jeske, Anioł z trąbką i inne opowiadania. Gdańskie obrazy pamięci 1935-1945

Opowiadania Gerharda Jeske mają charakter autobiograficzny. Przez pryzmat przeżyć
dziecka i dorastającego chłopca autor utrwala wielowymiarowy obraz rodzinnego Gdańska
do 1945 r. i postacie jego mieszkańców. Miejscem akcji poszczególnych opowiadań są
centralne dzielnice Gdańska i jego przedmieścia - Główne i Dolne Miasto, Grodzisko,
Olszynka, a także Żuławy. W narrację wplecione są krytyczne refleksje obserwatora
i zaangażowanego uczestnika powojennego dialogu polsko-niemieckiego.

Paweł Dzianisz, Śródziemnomorze Północy

Paweł Dzianisz (właśc. Tadeusz Jabłoński)
- dziennikarz, podróżnik, alpinista, żeglarz. Swoje zainteresowania publikacyjne skierował ku Wielkopolsce, Pomorzu, morzu, wartościom zrodzonym z ich historii i kultury. W dorobku autorskim m.in.: Okolica Chopina, Pochyl się do kolan brzozy, Wojna szalonych cywilów, Przeleciał Anioł, Wokół Conrada; wespół z Anną Kościelecką: Nadbałtyckie spotkania, Najpierw do miasta Gdańska, Wojciechowa Europa, Z krzyżmem i włócznią.

Paweł Dzianisz zaprasza nas do wędrówki w czasie i przestrzeni. Pochłonięci codziennością, wcale często zbanalizowanymi drobiazgami, zapominamy o sprawach ważnych i najważniejszych, także o tych, którymi żyli nasi poprzednicy sprzed setek lat. Autor tomu Śródziemnomorze Północy uczy szacunku dla szczegółu, przedmiotów tylko z pozoru błahych, miejsc często pomijanych, a przecież mających swoją biografię, liczących się w porządku cywilizacyjnym, w zorganizowanym świecie znaczeń i symboli. Wprowadza w sztukę pogłębionego doświadczania i odczuwania czasu i przestrzeni, poznawania dziedzictwa i budowania tradycji.

Edmund Kotarski (z Przedmowy)

1 / 3

Please reload

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, 
fax +48 58 346 23 27
e-mail: instytutkaszubski@wp.pl

 

Konto bankowe dla przelewów krajowych
Bank Santander O/Gdańsk
96 1090 1098 0000 0000 0903 5046

Konto bankowe dla przelewów z zagranicy
WBKPPLPP PL 62 1090 1098 0000 0001 3128 0393

  • Facebook - Black Circle

Obserwuj nas na facebooku!

Działalność Instytutu Kaszubskiego wspiera

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SUBSKRYBCJA

 Otrzymuj wiadomości na temat wydarzeń organizowanych przez Instytut Kaszubski. 

© Instytut Kaszubski. Wszystkie prawa zastrzeżone Instytut Kaszubski.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now