top of page

Grono założycieli Instytutu stanowiło 25 osób reprezentujących różne ośrodki naukowe oraz różne dyscypliny:

prof. Józef Borzyszkowski – historyk, Uniwersytet Gdański;

prof. Edward Breza – językoznawca, Uniwersytet Gdański;

prof. Hubert Bronk – ekonomista, Uniwersytet Szczeciński;

dr Klemens Bruski – historyk, Uniwersytet Gdański;

prof. Krystyna Dziworska – ekonomista, Uniwersytet Gdański;

prof. Andrzej Groth – historyk, Uniwersytet Gdański;

prof. Zbigniew Grzonka – biochemik, Uniwersytet Gdański;

prof. Gerard Labuda – historyk, Poznań;

ks. dr Wiesław Mering – filozof, Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie;

mgr Cezary Obracht-Prondzyński – historyk i socjolog, Uniwersytet Gdański;

prof. Władysław Pałubicki – socjolog i religioznawca, Uniwersytet Gdański;

prof. Wiktor Pepliński – historyk, Uniwersytet Gdański;

red. Stanisław Pestka – publicysta, Gdańsk;

prof. Hanna Popowska-Taborska – językoznawca, Polska Akademia Nauk w Warszawie;

dr Kazimierz Przybyszewski – historyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

dr Tadeusz Sadkowski – etnograf, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach;

prof. Jerzy Samp – historyk literatury, Uniwersytet Gdański;

dr Witold Stankowski – historyk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy;

ks. mgr Eugeniusz Stencel – teolog, Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie;

prof. Brunon Synak – socjolog, Uniwersytet Gdański;

prof. Marian Szczodrowski – germanista, Uniwersytet Gdański;

prof. Zygmunt Szultka – historyk, Polska Akademia Nauk w Poznaniu;

prof. Jerzy Treder – językoznawca, Uniwersytet Gdański;

prof. Edmund Wittbrodt – nauki techniczne, Politechnika Gdańska;

prof. Mieczysław Wojciechowski – historyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

bottom of page