Kaszubi - Pomorze - Gdańsk. W kręgu pytań o kulturę, historię i tożsamość. Księga Jubileuszowa Profesora Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. Rocznicy Urodzin

W 1968 r. na łamach "Pomeranii" Józef Borzyszkowski, wówczas młody student historii gdańskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, zamieścił swój pierwszy artykuł. Był to krótki tekst o kaszubskim zespole pieśni i tańca z Jego rodzinnego Karsina. Z pewnością nikt wówczas nie przypuszczał, że oto rozpoczyna się twórcza droga jednego z najważniejszych kaszubskich i pomorskich badaczy-akademików, intelektualistów, działaczy regionalnych... Trudno byłoby sobie wyobrazić kaszubsko-pomorski świat społeczny ostatnich dziesięcioleci bez osoby profesora Józefa Borzyszkowskiego. Dotyczy to w równym stopniu szeroko rozumianej sfery kultury, aktywności społecznej, życia politycznego, funkcjono-wania wielu instytucji i organizacji. Nie ulega jednak wątpliwości, że prof. Józef Borzyszkowski jest przede wszystkim uczonym. Jego dorobek jest ogromny - zestawienie, przygotowane przez Magdalenę Brochocką, wpieraną przez kilka innych osób - obejmuje blisko 1000 pozycji. Są wśród nich fundamentalne monografie problemowe, często bardzo obszerne, dziesiątki biogramów, teksty referatów i artykuły zamieszczane w czasopismach naukowych, liczne edycje źródeł, prace zbiorowe pod redakcją Profesora, setki drobniejszych tekstów, niekiedy okolicznościowych, wspomnieniowych, publicystycznych... Różnorodność tego dorobku pokazuje, jak rozległy jest obszar zainteresowań badawczych J. Borzyszkowskiego, ale też jak ważna jest Jego umiejętność posługiwania się różnego typu narracjami. W sumie można powiedzieć, że nie ma takiego obszaru problemowego w kwestiach kaszubsko-pomorskich, do jakiego w sposób bezpośredni lub pośredni prof. Borzyszkowski gdzieś by się nie odniósł. [...]

[fragment Wstępu]

Księga Pamiątkowa Kongresu Pomorskiego Gdańsk 1997 - Szczecin 1998

Książka zawiera pełną dokumentację wydarzeń związanych z Kongresem Pomorskim,
który trwał przez blisko dwa lata w różnych miastach Pomorza. Całość składa się z pięciu
części, poświęconych inauguracji i zakończeniu Kongresu, imprezom kongresowym,
przesłankom ideowym oraz refleksjom pokongresowym. Bogata warstwa ilustracyjna.

Józef Borzyszkowski, Janina Kurowska O Kaszubach w Kanadzie (1858-2008) w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Książka wydana z okazji 150-lecia obecności Kaszubów w Kanadzie (Ontario). Pozycja
powstała jako zbiór i udokumentowanie wystawy, która odbyła się w Pałacu Przebendowskich
w Wejherowie w lipcu 2008 roku. Znajdziemy w niej zdjęcia i ryciny, które przedstawiają losy
i dzieje społeczności Kaszubskiej od połowy XIX wieku po dzień dzisiejszy. Są w niej również
bogate choć krótkie opisy historii Kaszubów w zamorskim kraju, spis pierwszych osadników
oraz zdjęcia kapliczek i krzyży kaszubskich oraz sylwetek i spuścizny duszpasterzy pomorskich.

1 / 1

Please reload

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, 
fax +48 58 346 23 27
e-mail: instytutkaszubski@wp.pl

 

Konto bankowe dla przelewów krajowych
Bank Santander O/Gdańsk
96 1090 1098 0000 0000 0903 5046

Konto bankowe dla przelewów z zagranicy
WBKPPLPP PL 62 1090 1098 0000 0001 3128 0393

  • Facebook - Black Circle

Obserwuj nas na facebooku!

Działalność Instytutu Kaszubskiego wspiera

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SUBSKRYBCJA

 Otrzymuj wiadomości na temat wydarzeń organizowanych przez Instytut Kaszubski. 

© Instytut Kaszubski. Wszystkie prawa zastrzeżone Instytut Kaszubski.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now