top of page
okladka_Szulist.jpg

Ks. Władysław Szulist, 65 lat pracy naukowej i publicystycznej 1957-2022

Spis treści:

- Słowo od Wydawcy

- Krzysztof Jażdżewski, Ks. Władysław Szulist - niestrudzony badacz dziejów Pomorza i Polonii kaszubskiej

- The Reverend Professor Anastazy Nadolny, A historian of Pomerania and a Priest - the Reverend Władysław Szulist. Jubilee 1959-2009, Gdańsk-Lipusz 2009

- Ks. Zygmunt Zieliński, In Honorem Reverendissimo et Pastore Emerito Sexagenario in Sacerdotio Consistuto Ladislao SZULIST

- Abp Henryk J. Muszyński, Drogi Księże Władysławie, Dostojny Jubilacie!

- Cezary Obracht-Prondzyński, Krótka refleksja o intelektualnych ścieżkach Księdza Władysława Szulista

- Publikacje Ks. Władysława Szulista z lat 1957-2022

Cena

Dla księgarzy

20 zł

18 zł

okl_09-04b_edited.jpg

Kaszubi - Pomorze - Gdańsk. W kręgu pytań o kulturę, historię i tożsamość. Księga Jubileuszowa Profesora Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. Rocznicy Urodzin

W 1968 r. na łamach "Pomeranii" Józef Borzyszkowski, wówczas młody student historii gdańskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, zamieścił swój pierwszy artykuł. Był to krótki tekst o kaszubskim zespole pieśni i tańca z Jego rodzinnego Karsina. Z pewnością nikt wówczas nie przypuszczał, że oto rozpoczyna się twórcza droga jednego z najważniejszych kaszubskich i pomorskich badaczy-akademików, intelektualistów, działaczy regionalnych... Trudno byłoby sobie wyobrazić kaszubsko-pomorski świat społeczny ostatnich dziesięcioleci bez osoby profesora Józefa Borzyszkowskiego. Dotyczy to w równym stopniu szeroko rozumianej sfery kultury, aktywności społecznej, życia politycznego, funkcjono-wania wielu instytucji i organizacji. Nie ulega jednak wątpliwości, że prof. Józef Borzyszkowski jest przede wszystkim uczonym. Jego dorobek jest ogromny - zestawienie, przygotowane przez Magdalenę Brochocką, wpieraną przez kilka innych osób - obejmuje blisko 1000 pozycji. Są wśród nich fundamentalne monografie problemowe, często bardzo obszerne, dziesiątki biogramów, teksty referatów i artykuły zamieszczane w czasopismach naukowych, liczne edycje źródeł, prace zbiorowe pod redakcją Profesora, setki drobniejszych tekstów, niekiedy okolicznościowych, wspomnieniowych, publicystycznych... Różnorodność tego dorobku pokazuje, jak rozległy jest obszar zainteresowań badawczych J. Borzyszkowskiego, ale też jak ważna jest Jego umiejętność posługiwania się różnego typu narracjami. W sumie można powiedzieć, że nie ma takiego obszaru problemowego w kwestiach kaszubsko-pomorskich, do jakiego w sposób bezpośredni lub pośredni prof. Borzyszkowski gdzieś by się nie odniósł. [...]

[fragment Wstępu]

Cena

Dla księgarzy

40 zł

35 zł

okl_09-02b.jpg

Księga Pamiątkowa Kongresu Pomorskiego Gdańsk 1997 - Szczecin 1998

Książka zawiera pełną dokumentację wydarzeń związanych z Kongresem Pomorskim, który trwał przez blisko dwa lata w różnych miastach Pomorza. Całość składa się z pięciu części, poświęconych inauguracji i zakończeniu Kongresu, imprezom kongresowym, przesłankom ideowym oraz refleksjom pokongresowym. Bogata warstwa ilustracyjna.

Cena

Dla księgarzy

12 zł

10 zł

okl_09-03b.jpg

Józef Borzyszkowski, Janina Kurowska O Kaszubach w Kanadzie (1858-2008) w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Książka wydana z okazji 150-lecia obecności Kaszubów w Kanadzie (Ontario). Pozycja powstała jako zbiór i udokumentowanie wystawy, która odbyła się w Pałacu Przebendowskich w Wejherowie w lipcu 2008 roku. Znajdziemy w niej zdjęcia i ryciny, które przedstawiają losy i dzieje społeczności Kaszubskiej od połowy XIX wieku po dzień dzisiejszy. Są w niej również bogate choć krótkie opisy historii Kaszubów w zamorskim kraju, spis pierwszych osadników oraz zdjęcia kapliczek i krzyży kaszubskich oraz sylwetek i spuścizny duszpasterzy pomorskich.

Cena

Dla księgarzy

10 zł

8 zł

bottom of page