HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA - KOMPLET (t. I, III, IV i V)

W latach 2014−2019 Instytut Kaszubski, w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zrealizował projekt opracowania syntezy dziejów Kaszubów. Nawiązując do koncepcji prof. Gerarda Labudy, autora HISTORII KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA. TOM I CZASY ŚREDNIOWIECZNE (2006), przygotowaliśmy 3 kolejne tomy w 4 woluminach,tj. ponad 4000 stron niezwykłej opowieści o losie Kaszubów.

Każdy z przygotowanych tomów realizuje wspólnie wypracowane cele, zachowując indywidualny charakter.

Integralną część stanowią liczne ilustracje – fotografie, reprodukcje dokumentów, materiały prasowe etc.

Wszystkie części zostały zrecenzowane przez dwóch specjalistów z zakresu danej epoki.

Dopełnia je obszerna bibliografia, indeksy osobowe i nazw geograficznych oraz streszczenia w językach angielskim, niemieckim i kaszubskim.

II wydanie tomu autorstwa Gerarda Labudy, poprawione i uzupełnione, m.in. o indeks geograficzny.

Cezary Obracht-Prondzyński, Tom V, HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA DZIEJE NAJNOWSZE (PO 1945 R.)

Pierwsza dekada – od „gorzkiego zwycięstwa” do końca stalinizmu
- „Gorzkie zwycięstwo”, „klęska wyzwolenia” i „wielka trwoga” – wariant kaszubski
- „Swoi” i „obcy”, czyli sytuacja ludnościowa na Kaszubach
- Kaszubi w nowych realiach politycznych
- Sytuacja gospodarcza na Kaszubach w pierwszym okresie po wojnie
- Kultura kaszubska w pierwszej dekadzie powojennej


Między Październikiem'56 a Grudniem'70
- Odwilż, Polski Październik i epoka Gomułki
- Zmiany społeczno-ekonomiczne w epoce popaździernikowej
- Problemy integracji grupowej i stan więzi społecznych w epoce Gomułki
- Kultura kaszubska: pielęgnowanie tradycji i poszukiwanie nowych form


Epoka Gierka, wiosna „Solidarności” i trudne lata 80.
- Lata 70. i 80. – polityczne nadzieje, rozczarowania i konflikty
- Zmiany społeczno-ekonomiczne w latach 70. i 80.
- Problemy integracji grupowej i stan więzi społecznych
- Funkcjonowanie kultury kaszubskiej w latach 70. i 80.


W okresie transformacji ustrojowej – starania o upodmiotowienie etniczne i obywatelskie
- Kaszubi wobec demokratycznej polityki i zmian ekonomicznych
- Ruch kaszubsko-pomorski – etnicyzacja i pluralizacja
- Nowy model funkcjonowania kultury kaszubskiej
- Tożsamość, wartości i pamięć po demokratycznym przełomie
- Rewolucja edukacyjna i rozwój kaszubskiego środowiska naukowego 

Józef Borzyszkowski, Tom IV, KASZUBI W II RP I W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (1920–1939–1945)

1920–1939 Kaszubi w II Rzeczypospolitej – w warunkach demokracji i sanacji

- Inkorporacja Pomorza do Rzeczypospolitej – trudne początki. Problemy Kaszubów nie tylko w 1920 roku
- Problem opcji, jej przebieg i skutki, a „repolonizacja” Pomorza i sprawy kaszubsko-pomorskie poza granicami Rzeczypospolitej
- Przemiany w gospodarce regionu. Reforma rolna i budowa Gdyni – ich przebieg i skutki
- Przewrót majowy i jego skutki społeczno-polityczne
- Kościół katolicki i szkoła polska a Kaszubi w latach 1926–1939
- Ruch kaszubsko-pomorski między wojnami a wa o Pomorze między Polską i Niemcami ciąg dalszy


Kaszubskie dzieje w latach II wojny światowej 1939–1945
- Wojna obronna 1939 r. na Kaszubach – początki okupacji hitlerowskiej (tzw. krwawa pomorska jesień)
- Okupacyjna rzeczywistość na Kaszubach i Pomorzu pod rządami gauleitera A. Forstera i biskupa C.M. Sple a
- Kaszubsko-pomorski ruch oporu i wyzwolenie Pomorza przez Armię Czerwoną 

Józef Borzyszkowski, Tom III (c z . 1−2), HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA W KRÓLESTWIE PRUSKIM I CESARSTWIE NIEMIECKIM (1815−1920)

Cz. 1  KASZUBI I POMORZE NA DRODZE DO KAPITALIZMU I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO (1815–1870)
- Pomorze a Kaszubi i ich sąsiedzi – kraj i ludzie (Kile słów o Kaszëbach e jich zemi)
- Proces uwłaszczeniowy w państwie pruskim i jego skutki dla Kaszubów
- Nowa rzeczywistość Kościołów – katolickiego i ewangelickiego na Pomorzu a dzieje Kaszubów
- Rozwój systemu edukacji i rola duchownych Kościołów – katolickiego i ewangelickiego
- Wiosna Ludów na Pomorzu – udział Kaszubów
- Florian Ceynowa – ojciec regionalizmu kaszubskiego
- Rozwój społeczno-gospodarczy Prus Zachodnich a udział Kaszubów w polskich pracach organicznych i  w powstaniu styczniowym 1863/1864


Cz. 2  W CESARSTWIE NIEMIECKIM–ORAZ ZA WIELKĄ WODĄ NA EMIGRACJI
- Po zjednoczeniu Niemiec – w epoce kulturkampfu (1870–1887)
- Udział Kaszubów w rozwoju ogólnozaborowego systemu polskich instytucji zarobkowych w Cesarstwie Niemieckim
- Kaszubi na drodze do własnej podmiotowości
- Działalność towarzystw oświatowo-kulturalnych i filomackich a strajk szkolny i ruch wyborczy na Kaszubach
- Odrodzenie Kaszubów i kaszubszczyzny na początku XX wieku
- W latach wielkiej światowej wojny 1914–1918
- Pod znakiem rewolucji i końca wojny – walka o przyłączenie Pomorza do Polski
- O życiu codziennym na Kaszubach na przełomie XIX i XX wieku. Kultura materialna i duchowa mieszkańców tej ziemi 

Jan Misiek, Kaszubskie stegny/Kashubian pathways

Książka Jana Miśka pt. Kaszubskie stegny (w podwójnej wersji językowej – polskiej i angielskiej) jest efektem wielu lat artystycznej aktywności, związanej z kulturą Pomorza, w tym szczególnie z Kaszubszczyzną. Tematyka kaszubska jest obecna w twórczości J. Miśka z racji rodzinnych, ale także wieloletniej współpracy ze środowiskiem kaszubskim, nie tylko z redakcją miesięcznika „Pomerania”. Tytuł albumu nawiązuje więc do drogi życiowej i artystycznych doświadczeń autora. Jan Misiek, korzystając z ulubionej swojej techniki, czyli kolażu, zderza różne warstwy narracyjne, komponuje autonomiczne wypowiedzi, oparte na fragmentach odnoszących się i zakorzenionych w różnych sferach kaszubskiego życia. Stąd fotografie i ich fragmenty, pismo (kawałki listów, kartki pocztowe, niekiedy tylko podpis), portrety, miejsca, krajobrazy… Rzeczywistość – warstwa dokumentacyjna – przeplata się z artystycznym komentarzem, tworząc nową formę wypowiedzi. W tle pojawiają się ważne, niekiedy dramatyczne wydarzenia, związane z ostatnią wojną (np. Piaśnica), ale też zauważyć można ślady złożonej koegzystencji na wielokulturowym pograniczu. Stąd „kawałki” niemieckie, polskie, kaszubskie, zderzane ze sobą, sąsiadujące, nawarstwiające się… Całość tworzy niezapomnianą kompozycję opowiadającą subiektywnie, ale sugestywnie o kaszubskim losie – kaszubskich stegnach.

1 / 5

Please reload

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, 
fax +48 58 346 23 27
e-mail: instytutkaszubski@wp.pl

 

Konto bankowe dla przelewów krajowych
Bank Santander O/Gdańsk
96 1090 1098 0000 0000 0903 5046

Konto bankowe dla przelewów z zagranicy
WBKPPLPP PL 62 1090 1098 0000 0001 3128 0393

  • Facebook - Black Circle

Obserwuj nas na facebooku!

Działalność Instytutu Kaszubskiego wspiera

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SUBSKRYBCJA

 Otrzymuj wiadomości na temat wydarzeń organizowanych przez Instytut Kaszubski. 

© Instytut Kaszubski. Wszystkie prawa zastrzeżone Instytut Kaszubski.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now