Andrzej P. Kowalski, Dawny Złotów. Kultura miasta w okresie staropolskim

Książka "Dawny Złotów" jest owocem długoletnich zainteresowań autora dziejami miasta. Zawiera najważniejsze wiadomości o przedrozbiorowej historii Złotowa. Traktuje o zachowanych i nieistniejących zabytkach jego wielotenicznej przeszłości.

Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej opisana została kultura i życie mieszkańców w czasach staropolskich. W drugiej mieści się kalendarium złotowskie wraz z dokumentami i ich tłumaczeniami. Ważny w badaniach nad początkami miasta okazał się niedawno odkryty zapis z 1372 r., gdzie po raz pierwszy pojawia się nazwa Złotów w informacji o istniejącym tu zamku. Książka ukazuje się w roku obchodów 650-lecia Złotowa i stanowi jubileuszowy podarunek, jaki autor pragnie ofiarować swojemu rodzinnemu miastu i jego mieszkańcom.

HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA - KOMPLET (t. I, III, IV i V)

W latach 2014−2019 Instytut Kaszubski, w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zrealizował projekt opracowania syntezy dziejów Kaszubów. Nawiązując do koncepcji prof. Gerarda Labudy, autora HISTORII KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA. TOM I CZASY ŚREDNIOWIECZNE (2006), przygotowaliśmy 3 kolejne tomy w 4 woluminach,tj. ponad 4000 stron niezwykłej opowieści o losie Kaszubów.

Każdy z przygotowanych tomów realizuje wspólnie wypracowane cele, zachowując indywidualny charakter.

Integralną część stanowią liczne ilustracje – fotografie, reprodukcje dokumentów, materiały prasowe etc.

Wszystkie części zostały zrecenzowane przez dwóch specjalistów z zakresu danej epoki.

Dopełnia je obszerna bibliografia, indeksy osobowe i nazw geograficznych oraz streszczenia w językach angielskim, niemieckim i kaszubskim.

II wydanie tomu autorstwa Gerarda Labudy, poprawione i uzupełnione, m.in. o indeks geograficzny.

Cezary Obracht-Prondzyński, Tom V, HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA DZIEJE NAJNOWSZE (PO 1945 R.)

Pierwsza dekada – od „gorzkiego zwycięstwa” do końca stalinizmu
- „Gorzkie zwycięstwo”, „klęska wyzwolenia” i „wielka trwoga” – wariant kaszubski
- „Swoi” i „obcy”, czyli sytuacja ludnościowa na Kaszubach
- Kaszubi w nowych realiach politycznych
- Sytuacja gospodarcza na Kaszubach w pierwszym okresie po wojnie
- Kultura kaszubska w pierwszej dekadzie powojennej


Między Październikiem'56 a Grudniem'70
- Odwilż, Polski Październik i epoka Gomułki
- Zmiany społeczno-ekonomiczne w epoce popaździernikowej
- Problemy integracji grupowej i stan więzi społecznych w epoce Gomułki
- Kultura kaszubska: pielęgnowanie tradycji i poszukiwanie nowych form


Epoka Gierka, wiosna „Solidarności” i trudne lata 80.
- Lata 70. i 80. – polityczne nadzieje, rozczarowania i konflikty
- Zmiany społeczno-ekonomiczne w latach 70. i 80.
- Problemy integracji grupowej i stan więzi społecznych
- Funkcjonowanie kultury kaszubskiej w latach 70. i 80.


W okresie transformacji ustrojowej – starania o upodmiotowienie etniczne i obywatelskie
- Kaszubi wobec demokratycznej polityki i zmian ekonomicznych
- Ruch kaszubsko-pomorski – etnicyzacja i pluralizacja
- Nowy model funkcjonowania kultury kaszubskiej
- Tożsamość, wartości i pamięć po demokratycznym przełomie
- Rewolucja edukacyjna i rozwój kaszubskiego środowiska naukowego 

Józef Borzyszkowski, Tom IV, KASZUBI W II RP I W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (1920–1939–1945)

1920–1939 Kaszubi w II Rzeczypospolitej – w warunkach demokracji i sanacji

- Inkorporacja Pomorza do Rzeczypospolitej – trudne początki. Problemy Kaszubów nie tylko w 1920 roku
- Problem opcji, jej przebieg i skutki, a „repolonizacja” Pomorza i sprawy kaszubsko-pomorskie poza granicami Rzeczypospolitej
- Przemiany w gospodarce regionu. Reforma rolna i budowa Gdyni – ich przebieg i skutki
- Przewrót majowy i jego skutki społeczno-polityczne
- Kościół katolicki i szkoła polska a Kaszubi w latach 1926–1939
- Ruch kaszubsko-pomorski między wojnami a wa o Pomorze między Polską i Niemcami ciąg dalszy


Kaszubskie dzieje w latach II wojny światowej 1939–1945
- Wojna obronna 1939 r. na Kaszubach – początki okupacji hitlerowskiej (tzw. krwawa pomorska jesień)
- Okupacyjna rzeczywistość na Kaszubach i Pomorzu pod rządami gauleitera A. Forstera i biskupa C.M. Sple a
- Kaszubsko-pomorski ruch oporu i wyzwolenie Pomorza przez Armię Czerwoną 

Józef Borzyszkowski, Tom III (c z . 1−2), HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA W KRÓLESTWIE PRUSKIM I CESARSTWIE NIEMIECKIM (1815−1920)

Cz. 1  KASZUBI I POMORZE NA DRODZE DO KAPITALIZMU I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO (1815–1870)
- Pomorze a Kaszubi i ich sąsiedzi – kraj i ludzie (Kile słów o Kaszëbach e jich zemi)
- Proces uwłaszczeniowy w państwie pruskim i jego skutki dla Kaszubów
- Nowa rzeczywistość Kościołów – katolickiego i ewangelickiego na Pomorzu a dzieje Kaszubów
- Rozwój systemu edukacji i rola duchownych Kościołów – katolickiego i ewangelickiego
- Wiosna Ludów na Pomorzu – udział Kaszubów
- Florian Ceynowa – ojciec regionalizmu kaszubskiego
- Rozwój społeczno-gospodarczy Prus Zachodnich a udział Kaszubów w polskich pracach organicznych i  w powstaniu styczniowym 1863/1864


Cz. 2  W CESARSTWIE NIEMIECKIM–ORAZ ZA WIELKĄ WODĄ NA EMIGRACJI
- Po zjednoczeniu Niemiec – w epoce kulturkampfu (1870–1887)
- Udział Kaszubów w rozwoju ogólnozaborowego systemu polskich instytucji zarobkowych w Cesarstwie Niemieckim
- Kaszubi na drodze do własnej podmiotowości
- Działalność towarzystw oświatowo-kulturalnych i filomackich a strajk szkolny i ruch wyborczy na Kaszubach
- Odrodzenie Kaszubów i kaszubszczyzny na początku XX wieku
- W latach wielkiej światowej wojny 1914–1918
- Pod znakiem rewolucji i końca wojny – walka o przyłączenie Pomorza do Polski
- O życiu codziennym na Kaszubach na przełomie XIX i XX wieku. Kultura materialna i duchowa mieszkańców tej ziemi 

1 / 5

Please reload

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, 
fax +48 58 346 23 27
e-mail: instytutkaszubski@wp.pl

 

Konto bankowe dla przelewów krajowych
Bank Santander O/Gdańsk
96 1090 1098 0000 0000 0903 5046

Konto bankowe dla przelewów z zagranicy
WBKPPLPP PL 62 1090 1098 0000 0001 3128 0393

  • Facebook - Black Circle

Obserwuj nas na facebooku!

Działalność Instytutu Kaszubskiego wspiera

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SUBSKRYBCJA

 Otrzymuj wiadomości na temat wydarzeń organizowanych przez Instytut Kaszubski. 

© Instytut Kaszubski. Wszystkie prawa zastrzeżone Instytut Kaszubski.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now