Marta Koperska-Kośmicka, Dom podcieniowy na Żuławach

"Dom podcieniowy na Żuławach jest swoistym fenomenem. Stanowi materialny wyraz kultury zamożnych chłopów, którym bliżej było do bogatych mieszczan Gdańska czy Elbląga, niż do skromnych mieszkańców wiejskich chat innych rejonów Polski. Odrębność ta była wynikiem określonych warunków gospodarczych i prawnych, opartych na długoterminowej, dziedzicznej formie dzierżawy ziemi. Dała ona ekonomiczne podstawy bogactwu żuławiaków, które wyrażało się nie tylko w architekturze ich domostw, ale również w wystroju wnętrz i wyposażeniu. Na tę szczególną odmienność złożyła się również wielokulturowość regionu, gdzie przed wojną obok siebie egzystowali katolicy, ewangelicy i mennonici, budując wielopłaszczyznową tożsamość tych ziem".

Fragment Przedmowy

Andrzej P. Kowalski, Dawny Złotów. Kultura miasta w okresie staropolskim

Książka "Dawny Złotów" jest owocem długoletnich zainteresowań autora dziejami miasta. Zawiera najważniejsze wiadomości o przedrozbiorowej historii Złotowa. Traktuje o zachowanych i nieistniejących zabytkach jego wielotenicznej przeszłości.

Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej opisana została kultura i życie mieszkańców w czasach staropolskich. W drugiej mieści się kalendarium złotowskie wraz z dokumentami i ich tłumaczeniami. Ważny w badaniach nad początkami miasta okazał się niedawno odkryty zapis z 1372 r., gdzie po raz pierwszy pojawia się nazwa Złotów w informacji o istniejącym tu zamku. Książka ukazuje się w roku obchodów 650-lecia Złotowa i stanowi jubileuszowy podarunek, jaki autor pragnie ofiarować swojemu rodzinnemu miastu i jego mieszkańcom.

HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA - KOMPLET (t. I, III, IV i V)

W latach 2014−2019 Instytut Kaszubski, w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zrealizował projekt opracowania syntezy dziejów Kaszubów. Nawiązując do koncepcji prof. Gerarda Labudy, autora HISTORII KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA. TOM I CZASY ŚREDNIOWIECZNE (2006), przygotowaliśmy 3 kolejne tomy w 4 woluminach,tj. ponad 4000 stron niezwykłej opowieści o losie Kaszubów.

Każdy z przygotowanych tomów realizuje wspólnie wypracowane cele, zachowując indywidualny charakter.

Integralną część stanowią liczne ilustracje – fotografie, reprodukcje dokumentów, materiały prasowe etc.

Wszystkie części zostały zrecenzowane przez dwóch specjalistów z zakresu danej epoki.

Dopełnia je obszerna bibliografia, indeksy osobowe i nazw geograficznych oraz streszczenia w językach angielskim, niemieckim i kaszubskim.

II wydanie tomu autorstwa Gerarda Labudy, poprawione i uzupełnione, m.in. o indeks geograficzny.

Cezary Obracht-Prondzyński, Tom V, HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA DZIEJE NAJNOWSZE (PO 1945 R.)

Pierwsza dekada – od „gorzkiego zwycięstwa” do końca stalinizmu
- „Gorzkie zwycięstwo”, „klęska wyzwolenia” i „wielka trwoga” – wariant kaszubski
- „Swoi” i „obcy”, czyli sytuacja ludnościowa na Kaszubach
- Kaszubi w nowych realiach politycznych
- Sytuacja gospodarcza na Kaszubach w pierwszym okresie po wojnie
- Kultura kaszubska w pierwszej dekadzie powojennej


Między Październikiem'56 a Grudniem'70
- Odwilż, Polski Październik i epoka Gomułki
- Zmiany społeczno-ekonomiczne w epoce popaździernikowej
- Problemy integracji grupowej i stan więzi społecznych w epoce Gomułki
- Kultura kaszubska: pielęgnowanie tradycji i poszukiwanie nowych form


Epoka Gierka, wiosna „Solidarności” i trudne lata 80.
- Lata 70. i 80. – polityczne nadzieje, rozczarowania i konflikty
- Zmiany społeczno-ekonomiczne w latach 70. i 80.
- Problemy integracji grupowej i stan więzi społecznych
- Funkcjonowanie kultury kaszubskiej w latach 70. i 80.


W okresie transformacji ustrojowej – starania o upodmiotowienie etniczne i obywatelskie
- Kaszubi wobec demokratycznej polityki i zmian ekonomicznych
- Ruch kaszubsko-pomorski – etnicyzacja i pluralizacja
- Nowy model funkcjonowania kultury kaszubskiej
- Tożsamość, wartości i pamięć po demokratycznym przełomie
- Rewolucja edukacyjna i rozwój kaszubskiego środowiska naukowego 

Józef Borzyszkowski, Tom IV, KASZUBI W II RP I W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (1920–1939–1945)

1920–1939 Kaszubi w II Rzeczypospolitej – w warunkach demokracji i sanacji

- Inkorporacja Pomorza do Rzeczypospolitej – trudne początki. Problemy Kaszubów nie tylko w 1920 roku
- Problem opcji, jej przebieg i skutki, a „repolonizacja” Pomorza i sprawy kaszubsko-pomorskie poza granicami Rzeczypospolitej
- Przemiany w gospodarce regionu. Reforma rolna i budowa Gdyni – ich przebieg i skutki
- Przewrót majowy i jego skutki społeczno-polityczne
- Kościół katolicki i szkoła polska a Kaszubi w latach 1926–1939
- Ruch kaszubsko-pomorski między wojnami a wa o Pomorze między Polską i Niemcami ciąg dalszy


Kaszubskie dzieje w latach II wojny światowej 1939–1945
- Wojna obronna 1939 r. na Kaszubach – początki okupacji hitlerowskiej (tzw. krwawa pomorska jesień)
- Okupacyjna rzeczywistość na Kaszubach i Pomorzu pod rządami gauleitera A. Forstera i biskupa C.M. Sple a
- Kaszubsko-pomorski ruch oporu i wyzwolenie Pomorza przez Armię Czerwoną 

1 / 5

Please reload

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, 
fax +48 58 346 23 27
e-mail: instytutkaszubski@wp.pl

 

Konto bankowe dla przelewów krajowych
Bank Santander O/Gdańsk
96 1090 1098 0000 0000 0903 5046

Konto bankowe dla przelewów z zagranicy
WBKPPLPP PL 62 1090 1098 0000 0001 3128 0393

  • Facebook - Black Circle

Obserwuj nas na facebooku!

Działalność Instytutu Kaszubskiego wspiera

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SUBSKRYBCJA

 Otrzymuj wiadomości na temat wydarzeń organizowanych przez Instytut Kaszubski. 

© Instytut Kaszubski. Wszystkie prawa zastrzeżone Instytut Kaszubski.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now