80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, 
fax +48 58 346 23 27
e-mail: instytutkaszubski@wp.pl

 

Konto bankowe dla przelewów krajowych
Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
96 1090 1098 0000 0000 0903 5046

Konto bankowe dla przelewów z zagranicy
WBKPPLPP PL 62 1090 1098 0000 0001 3128 0393

  • Facebook - Black Circle

Obserwuj nas na facebooku!

Działalność Instytutu Kaszubskiego wspiera

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SUBSKRYBCJA

 Otrzymuj wiadomości na temat wydarzeń organizowanych przez Instytut Kaszubski. 

© Instytut Kaszubski. Wszystkie prawa zastrzeżone Instytut Kaszubski.

Jan Misiek, Kaszubskie stegny/Kashubian pathways

Książka Jana Miśka pt. Kaszubskie stegny (w podwójnej wersji językowej – polskiej i angielskiej) jest efektem wielu lat artystycznej aktywności, związanej z kulturą Pomorza, w tym szczególnie z Kaszubszczyzną. Tematyka kaszubska jest obecna w twórczości J. Miśka z racji rodzinnych, ale także wieloletniej współpracy ze środowiskiem kaszubskim, nie tylko z redakcją miesięcznika „Pomerania”. Tytuł albumu nawiązuje więc do drogi życiowej i artystycznych doświadczeń autora. Jan Misiek, korzystając z ulubionej swojej techniki, czyli kolażu, zderza różne warstwy narracyjne, komponuje autonomiczne wypowiedzi, oparte na fragmentach odnoszących się i zakorzenionych w różnych sferach kaszubskiego życia. Stąd fotografie i ich fragmenty, pismo (kawałki listów, kartki pocztowe, niekiedy tylko podpis), portrety, miejsca, krajobrazy… Rzeczywistość – warstwa dokumentacyjna – przeplata się z artystycznym komentarzem, tworząc nową formę wypowiedzi. W tle pojawiają się ważne, niekiedy dramatyczne wydarzenia, związane z ostatnią wojną (np. Piaśnica), ale też zauważyć można ślady złożonej koegzystencji na wielokulturowym pograniczu. Stąd „kawałki” niemieckie, polskie, kaszubskie, zderzane ze sobą, sąsiadujące, nawarstwiające się… Całość tworzy niezapomnianą kompozycję opowiadającą subiektywnie, ale sugestywnie o kaszubskim losie – kaszubskich stegnach.

Jadwiga Zieniukowa, Zagadkowa kaszubszczyzna. Studia o kaszubskim języku regionalnym

Tom Zagadkowa kaszubszczyzna. Studia o kaszubskim języku regionalnym stanowi wybór tekstów spośród licznych prac J. Zieniukowej o języku Kaszubów. Zawiera studia publikowane w tomach zbiorowych i czasopismach na przełomie XX i XXI wieku, to jest w okresie ważnych zmian w społecznym funkcjonowaniu kaszubszczyzny, która w 2005 r. uzyskała status prawny języka regionalnego w Polsce. (...)

Małgorzata Mastalerz-Krystiańczuk, Ostatni Mohikanie Pomorza. Ludność rodzima znad jezior Łebsko i Gardno w publicystyce polskiej lat 1945-1989

Ostatni Mohikanie Pomorza. Ludność rodzima znad jezior Łebsko i Gardno w publicystyce polskiej lat 1945-1989 - w książce znajdziemy wiele artykułów dotyczących Słowińców - niewielkiej grupy, żyjącej od wieków na Pomorzu w okolicy Kluk, Smołdzina i Gardna. W latach PRL-u władze komunistyczne na skutek wielu szykan doprowadziły do emigracji tej społeczności. Dziś, o historii i kulturze Słowińców przypomina Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - jedna z filii Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, badania i publikacje naukowców. 

K. Ciechorska-Kulesza, T. Grabowski, L. Michałowski, C. Obracht-Prondzyński, K. Stachura, P. Zbieranek, Współczesne oblicza tożsamości Gdańszczan

Od recenzenta

Tom portretuje odczytywanie tożsamości miasta i gdańszczan przez nich samych. To autorefleksja mieszkańców nad indywidualnymi i społecznymi identyfikacjami powiązanymi z przestrzenią społeczno-kulturową symbolicznego portu.  Równocześnie jest to interesujące przedsięwzięcie badawcze, gdyż jak w soczewce skupia problematykę tożsamości w odniesieniu do zdefiniowanej przestrzeni społecznej i jej mieszkańców. (...) Recenzowana książka stanowi ważne studium przypadku kreowania tożsamości miasta i jego mieszkańców w oparciu o elementy historii oraz współczesności. (...) Tom może spełniać trzy kluczowe funkcje; poznawczą, integracyjną i symboliczną. Pomnaża bowiem wiedzę o Gdańsku, sprzyjać winien także poczuciu wspólnotowości mieszczan i mieszkańców. I wreszcie, może wzmacniać trudną do przecenienia symboliczną autoidentyfikację gdańszczan ze swoim miastem.

prof. dr hab. Marek S. Szczepański

C. Obracht-Prondzyński, M. Borzyszkowska-Szewczyk, B. Cirocka, Kaszubski wanożnik po Gdańsku

Jedną z form popularyzowania wiedzy o Gdańsku i poznawania jego tajemnic są spacery historyczno-kulturowe. Można dzięki nim odczytywać Miasto wedle różnych kluczy, dla nas szczególnie interesująca wydaje się propozycja poznania Gdańska poprzez jego związki z Kaszubami. Wszak miasto to powstało na ziemi Kaszubów, przez setki lat intensywnie na Kaszuby oddziaływało, przyciągając kolejne fale osadników chcących znaleźć tu dobre miejsce do życia. Zapraszamy zatem Czytelników do wanożenia, a więc przemierzania Miasta – Śródmieścia, Wrzeszcza, Oliwy i Wyżyn – Kaszubskimi śladami. Chcemy pokazać bogactwo i różnorodność tych kaszubskich tropów.

Nie chodzi nam przy tym wyłącznie o przekaz historyczny. Bardzo mocno zwracamy uwagę na to, co się dzisiaj dzieje, jakie są współczesne formy kaszubskiej obecności w Gdańsku, jaki jest wkład społeczności kaszubskiej w kulturę, życie społeczne i tożsamość Miasta. Innymi słowy – chcemy pokazać, że Gdańsk  to jest TEŻ kaszubskie miasto.

Autorzy

1 / 4

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now