top of page

Dotychczasowe Władze Instytutu Kaszubskiego

Prezes i zarząd Instytutu zostali wybrani podczas pierwszego walnego zebrania członków Instytutu 19 lutego 1997 roku. Prezesem został Józef Borzyszkowski. W kilkanaście dni później, podczas pierwszego zebrania zarządu w dniu 3 marca 1997 r., doszło do jego ukonstytuowania się:
Edward Breza został wiceprezesem, Edmund Wittbrodt - skarbnikiem, Cezary Obracht- Prondzyński - sekretarzem, a Zygmunt Szultka, Stanisław Pestka i Marian Szczodrowski
- członkami zarządu.

Po upływie trzech lat odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze (17.03.2000 r.), podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano nowe władze w składzie:
Józef Borzyszkowski - prezes, Edmund Wittbrodt - wiceprezes, Renata Pałczyńska-Gościniak - skarbnik, Cezary Obracht-Prondzyński - sekretarz, Andrzej Romanow, Zbigniew Zielonka, Marian Szczodrowski - członkowie.

Trzecią kadencję władz zainaugurowano 11 kwietnia 2003 r., wybierając władze w następującym składzie:
Józef Borzyszkowski - prezes, Zbigniew Zielonka - wiceprezes, Renata Pałczyńska-Gościniak - skarbnik, Cezary Obracht-Prondzyński - sekretarz, Andrzej Romanow, Zygmunt Szultka, Bolesław Hajduk - członkowie.

Na czwartą kadencję wybrano w dniu 21 kwietnia 2006 r. następujący zarząd:
Józef Borzyszkowski - prezes, Zbigniew Zielonka - wiceprezes, Anna Kwaśniewska
- skarbnik, Cezary Obracht-Prondzyński - sekretarz, Andrzej Romanow, Jarosław
Pająkowski, Bolesław Hajduk - członkowie.

Oprócz zebrań sprawozdawczo-wyborczych odbywały się także co roku ogólne, wiosenne zebrania członków (25.02.1999, 6.04.2001, 5.04.2002, 11.04.2003, 19.04.2004 i 15.04.2005).

Zgodnie ze statutem zarząd Instytutu powinien spotykać się co najmniej trzy razy w roku, aby omówić najważniejsze sprawy organizacyjne i plany naukowe Instytutu. Od początku działania Instytutu odbyły się 33 zebrania zarządu.

Pracę zarządu kontrolowała na bieżąco Komisja Rewizyjna. W pierwszej kadencji pracowała w składzie: Krystyna Dziworska, Brunon Synak i Tadeusz Sadkowski.
W drugiej kadencji w jej skład wchodzili: Bolesław Hajduk, Tadeusz Sadkowski i Jerzy Szukalski, a od 11 kwietnia 2003 r. tworzą ją: Jerzy Szukalski, Marian Fryda i Kazimierz Kozłowski (w tym samym składzie wybrani na następną kadencję 21 kwietnia 2006 r.).

W dniu 21 maja 2009 r. na piątą kadencję wybrano władze w następującym składzie:
Józef Borzyszkowski - prezes, Cezary Obracht-Prondzyński - wiceprezes, Monika Mazurek - sekretarz, Anna Kwaśniewska - skarbnik, Andrzej Romanow - członek, Andrzej Ceynowa - członek, Daniel Kalinowski - członek.
Komisja rewizyjna: Jerzy Szukalski, Tomasz Rembalski i Zbigniew Zielonka.

W dniu 20 kwietnia 2012 r. powołano nowe władze (szóstej kadencji):
Józef Borzyszkowski - prezes, Cezary Obracht-Prondzyński - wiceprezes, 
Anna Kwaśniewska - skarbnik, Tomasz Rembalski - sekretarz, 
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Andrzej Romanow, Daniel Kalinowski - członkowie Zarządu. 
Do nowej Komisji Rewizyjnej powołano: Bolesława Hajduka, Mieczysława Nurka i Marka Cybulskiego.

bottom of page