top of page

Gdańszczanki: wolność i solidarność w działaniuW 2022 r. Instytut Kaszubski we współpracy z Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego zrealizował cykl czterech debat pod zbiorczym tytułem: „Gdańszczanki: wolność i solidarność w działaniu”. Był on rozwinięciem i nawiązaniem do badań zrealizowanych przez grono gdańskich naukowców w latach 2020–2021, ale też wpisywał się w szersze zjawisko debaty publicznej, poświęconej pozycji, sytuacji i aktywności kobiet w sferze publicznej. Zadaliśmy sobie zatem pytanie: co charakteryzuje tę aktywność, szczególnie w interesującym nas kontekście lokalnym i regionalnym? Wydaje się, że w trakcie dyskusji udało się wstępnie na to pytanie odpowiedzieć, odwołując się do różnych obszarów aktywności społecznej: obywatelskiej, zawodowej, rodzinnej oraz czasu wolnego. Pomocne w tym było między innymi zestawienie ze sobą wyników badań empirycznych i namysłu naukowego z doświadczeniami praktyków/-ek.
W spotkaniach wzięło udział 24 panelistów/-ek oraz ponad 100 uczestników/-ek. Ideą debat było – realizowane w modelu hybrydowym – spotkanie badaczy/-ek i praktyków/-ek, wyników zrealizowanych badań naukowych z doświadczeniami wypływającymi z działalności w różnych obszarów życia społecznego. Stąd też konstrukcja debat zakładała w pierwszym rzędzie spotkanie z badaczami, referujące wyniki badań opisane w książce Pomorskie wspólnoty obywatelskie: perspektywa kobieca, odnoszące się do życia publicznego gdańszczanek, a następnie trzy spotkania dotyczące odpowiednio – życia rodzinnego, zawodowego i czasu wolnego kobiet. Wszystkie one odbyły się w Oliwskim Ratuszu Kultury, dzięki współpracy z partnerem projektu Fundacją „Wspólnota Gdańska”. Równolegle przesłaniem debat starano się zainteresować szerszą opinię publiczną. Było to możliwe między innymi dzięki partnerom medialnym projektu – Gazecie Wyborczej „Trójmiasto”, portalowi gdańsk.pl oraz Tygodnikowi „Zawsze Pomorze".


Wszystkie cztery debaty można obejrzeć pod linkami:
- debata pierwsza "Gdańszczanki w działaniu": - https://fb.watch/dtkaPR3mDp/
- debata druga "Gdańszczanki w rodzinie": - https://www.youtube.com/watch?v=BDbm2aEExgk&t=2s
- debata trzecia "Gdańszczanki w pracy": - https://www.youtube.com/watch?v=wZwCnUFoqlI&t=728s
- debata czwarta "Gdańszczanki poza obowiązkami": - https://www.youtube.com/watch?v=I6-5msSeThA

O debatach można też przeczytać pod linkami:
-https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,28463281,kim-sa-gdanskie-aktywistki-naukowcy-z-ug-przeprowadzili-badania.html?fbclid=IwAR19umEPMRGneibgQWWmM2APxf5NXPc7
-https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,28600153,rodzina-na-dwie-zmiany-i-inne-socjologowie-zbadali-jak-zmieniaja.html?fbclid=IwAR2GLsskdp0NkOxVE8tt3GSGga75XDJ5KxddyoQbin_Nv1UNcET9HU94iDM
- https://www.zawszepomorze.pl/kobiety-w-pracy-wazna-jest-idea-i-pasja
- https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,29062108,gdanszczanki-w-czasie-wolnym-kobiety-wciaz-maja-mniej-czasu.html

Głównym produktem debat jest publikacja elektroniczna podsumowująca ich treść, a zawierająca głosy uczestników i organizatorów (także wyrażone w ramach dyskursu medialnego). Niniejsza publikacja składa się z dwóch zasadniczych części.
W pierwszej części znajdują się podsumowania debat autorstwa ich moderatorów oraz materiały prasowe przybliżające ich tematykę. W drugiej części można zapoznać się z autorskimi wypowiedziami praktyków, zawierające własne przemyślenia z dyskusji.

Publikacja "Gdańszczanki: wolność i solidarność w działaniu":


 

Organizator: Instytut Kaszubski, Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą

Partner: Oliwski Ratusz Kultury

Patronat medialny: „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, gdansk.pl

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

bottom of page