top of page

"Gdańskie wspólnoty obywatelskie. Perspektywa kobieca".

Książka „Gdańskie wspólnoty obywatelskie. Perspektywa kobieca” jest współczesną opowieścią o obywatelskim zaangażowaniu gdańszczanek. Zespół Autorek i Autorów charakteryzuje w niej przemiany sektora obywatelskiego i specyfikę publicznego zaangażowania kobiet w Gdańsku. Jak wynika z badań, z których wnioski stały się podstawą do przygotowania książki, gdański etos wolności i solidarności stanowi inspirację dla zaangażowania obywatelskiego. Jest paliwem dla współpracy, budowania sieci aktywności i działania na rzecz dobra wspólnego.Jest to jednocześnie książka, która wykracza poza lokalny kontekst. W zamieszczonych w niej tekstach widać bowiem, jakie znaczenie dla przemian demokratycznej sfery publicznej w Polsce mają codzienne, oddolne praktyki społeczne – w tym przypadku te, które wymyślają i realizują kobiety.
Jak pisze w recenzji książki profesor Beata Kowalska, „fakt, że to najczęściej kobiety tworzą rozbudowane mozaiki formalnych i nieformalnych inicjatyw społecznych, nie tylko w Polsce, czasem umyka w analizach. Recenzowana praca oddaje im głos i jest zapisem codziennych działań na rzecz miejskiej wspólnoty”.


Publikacja składa się ze wstępu autorstwa dwojga redaktorów: Karoliny Ciechorskiej-Kuleszy i Krzysztofa Stachury oraz z dwóch części: Kobiece narracje o obywatelskości (pięć artykułów problemowych, opierających się na przeprowadzonych badaniach empirycznych) i Studia przypadku – kobiecy aktywizm w praktyce (sześć artykułów prezentujących konkretne przykłady kobiecych aktywności).

Książka jest efektem projektu realizowanego wspólnie z  Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą UG.

Publikacja w PDF:Książka powstała w ramach projektu badawczego, który uzyskał wsparcie finansowe Portu Lotniczego Gdańsk.


 

262738586_291196716347601_3711044533686656108_n.jpg
bottom of page