top of page

1772-2022 - 250 lat od I rozbioru Polski: konteksty i skutki dla Pomorza - 12.12.2022 r.

W bieżącym roku minęło równo 250 lat od momentu, gdy część ówczesnych Prus Królewskich (bez Gdańska i Torunia) w wyniku I rozbioru Polski znalazła się w granicach państwa pruskiego. Przez wiele pokoleń kwestia przyczyn rozbiorów, ich skutków i odpowiedzialności za nie była centralnym punktem polskiej myśli politycznej. Na równi z pytaniem o to, w jaki sposób niepodległość odzyskać.


Tymczasem współcześnie temat ten niemal całkowicie zniknął z debaty publicznej! A przecież zagarnięcie Pomorza Nadwiślańskiego już w 1772 r. miało ogromne znaczenie dla naszego regionu. Choćby dlatego, że "ominęły" nas reformy polskiego oświecenia, dzieło Komisji Edukacji Narodowej, Konstytucja 3 Maja itd. Znaleźliśmy się znacznie wcześniej niż inne części ziem polskich w nowym porządku prawnym i politycznym, w sytuacji ostrego drenażu ekonomicznego ze strony władz pruskich, w obliczu odmiennej polityki wyznaniowej (kasata zakonów) oraz rosnącej militaryzacji życia społecznego.


O tym wszystkim chcemy porozmawiać z dwoma wybitnymi znawcami epoki i dziejów Pomorza: prof. Józefem Borzyszkowskim i prof. Milošem Řezníkiem.

Rozmowę poprowadzi prof. Cezary Obracht-Prondzyński, a tematem będzie nie tylko to, jak przebiegało zawłaszczanie ziem pomorskich, lecz przede wszystkim to, jakie były skutki dla miejscowej ludności i historii naszego regionu. I dlaczego o tym wszystkim tak mało mówimy i nie pamiętamy?Transmisja ze spotkania dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/S3LFF-M7jjA
ความคิดเห็น


Najnowsze wydarzenia

bottom of page