top of page

Konferencja "Niepełnosprawność intelektualna – różne aspekty opieki regionalnej"

27 kwietnia 2017 r.

w siedzibie

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

odbyła się konferencja

Niepełnosprawność intelektualna – różne aspekty opieki regionalnej

organizowana przez

Komisję Kaszubską Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

Instytut Kaszubski w Gdańsku

Ośrodek Chorób Rzadkich przy Poradni Genetycznej UCK w Gdańsku

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Referaty wygłosili lekarze i współpracownicy Ośrodka Chorób Rzadkich przy Poradni Genetycznej UCK w Gdańsku:

- Niepełnosprawność intelektualna z cechami autystycznymi – podłoże genetyczne, możliwości diagnostyczne – dr hab. Jolanta Wierzba (GUM)

- Dziecko z chorobą rzadką – aspekty psychologiczne – dr Arkadiusz Mański (UG)

- Efekt założyciela a choroby rzadkie – dr Ewa Kaczorowska (UCK w Gdańsku)

W drugiej części konferencji tematyka wystąpień związana była bezpośrednio z doświadczeniami w pracy z uczniami (i pacjentami) z niepełnosprawnością intelektualną na Kaszubach:

- Uczniowie z autyzmem w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego – z doświadczeń w pracy rewalidacyjnej – mgr Małgorzata Woźniak, mgr Anna Węsierska (PZKS)

- Edukacja regionalna w szkolnictwie specjalnym – dr Justyna Pomierska (Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej UG)

- Choroby rzadkie a Kaszuby – doświadczenia Ośrodka Chorób Rzadkich – dr hab. Jolanta Wierzba (GUM)

- Fundacja „Ja też” – zmieniamy świat dla Ciebie. Nowe spojrzenie na zespół Downa – mgr Małgorzata Bulczak (Fundacja Wspieranie Rozwoju „Ja też”)

Relacja TTM - http://www.telewizjattm.pl/dzien/2017-04-27/42431-glosno-o-niepelnosprawnosci-w-muzeum.html?play=on

Najnowsze wydarzenia

bottom of page