top of page

Wystawa "Grass a Kaszuby/I"

10 listopada 2017 r. w Gdańskiej Galerii Miejskiej miał miejsce wernisaż wystawy Grass a Kaszuby/i, zainspirowanej literackimi obrazami Kaszub i Kaszubów w twórczości Grassa. Wystawę można obejrzeć do 28 stycznia 2018 r. w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa przy ul. Szerokiej. W wystawie, którą zainicjowała M. Borzyszkowska-Szewczyk, towarzysząc jej powstaniu od strony merytorycznej, wzięli udział artyści gdańscy – prof. Piotr Józefowicz (ASP), dr hab. Janusz Kornacki (ASP), Monika Nieznalska, Anna Orbaczewska, Michał Szlaga, Krzysztof Topolski, Anna Włodarska, prof. Krzysztof Wróblewski (PG) i prof. Wojciech Zamiara (ASP). Kuratorką wystawy była Marta Wróblewska. W ramach wystawy odbył się 20 sierpnia 2017 r. objazd literackim szlakiem Güntera Grassa po Kaszubach, który poprowadziła M. Borzyszkowska-Szewczyk. Otworzył on trzydniowy plener na Kaszubach.

Foto Tadeusz Szczęsny

Najnowsze wydarzenia

bottom of page