top of page

Europejska Inicjatywa Obywatelska Minority SafePack

Apel Prezesa Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego dotyczący Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Minority SafePack.

Wesprzyj swoim głosem prawa mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej i podpisz petycję: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/

Musimy zebrać jak najwięcej podpisów, w Polsce ma to być co najmniej 38 250. Wystarczy być pełnoletnim obywatelem Polski.

TWÓJ głos jest dla nas ważny!

Z wyrazami szacunku

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Koordynator kampanii petycyjnej Minority SafePack na Polskę - dr Magdalena Lemańczyk (Instytut Kaszubski w Gdańsku, VdG w Opolu)

Prezes Instytutu Kaszubskiego - prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Najnowsze wydarzenia

bottom of page