top of page

Studium Wiedzy o Pomorzu


Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy zaprasza zainteresowanych do udziału w Studium wiedzy o Pomorzu, o specjalności: Animacja społeczno-kulturalna środowiska lokalnego. Zajęcia adresowane są do osób zainteresowanych animacją społeczno-kulturową środowiska lokalnego, opartą na znajomości historii Kaszub/Pomorza oraz potencjału kulturotwórczego regionu, a zatem dla: lokalnych liderów i animatorów miłośników regionu, przedstawicieli instytucji oświaty i kultury (szkoły, przedszkola, biblioteki, domy kultury), samorządów lokalnych (pracownicy gminy, radni, sołtysi), stowarzyszeń i fundacji oraz grup nieformalnych (KGW, itp.).

Program http://kul.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/Studium-wiedzy-o-Pomorzu-rozk%C5%82ad-zaj%C4%99%C4%87-1.pdf Formularz zgłoszeniowy http://kul.org.pl/formularz-zgloszeniowy/ Ramowy plan zajęć http://kul.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/Studium-wiedzy-o-Pomorzu-rozk%C5%82ad-zaj%C4%99%C4%87-1.pdf

Najnowsze wydarzenia

bottom of page