top of page

KOMUNIKAT O POWOŁANIU WŁADZ INSTYTUTU KASZUBSKIEGO VIII KADENCJI


Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 20 IV 2018 r. dokonano wyboru nowego Zarządu Instytutu Kaszubskiego (VIII kadencji) w składzie:

Prezes Instytutu Kaszubskiego: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński - socjolog, historyk, antropolog, pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, sekretarz Komisji Kaszubskiej PAU, mieszka w Rzepnicy k. Bytowa.

Członkowie Zarządu:

- dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk - germanistka, literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka literatury polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego oraz pamięci o dziejach Żydów na Pomorzu i Kaszubach.

- dr Renata Pałczyńska-Gościniak - ekonomistka, specjalista w zakresie finansów

- dr Tomasz Rembalski - historyk, genealog, kierownik Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich w Instytucie Historii UG, badacz dziejów szlachty kaszubskiej, Gdyni i Ziemi Bytowskiej.

Członkowie Zarządu Instytutu Kaszubskiego:

- prof. dr hab. Józef Borzyszkowski - historyk, członek PAU, współtwórca Stacji Naukowej PAU w Gdańsku, przewodniczący Komisji Kaszubskiej PAU, członek licznych towarzystw i rad naukowych oraz autor wielu publikacji naukowych, Prezes honorowy Instytutu Kaszubskiego.

- dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski - filolog polski, historyk literatury, pracownik Akademii Pomorskiej w Słupsku, redaktor naukowy licznych dzieł zbiorowych dotyczących m.in. życia i twórczości pisarzy pomorskich i kaszubskich

- dr Justyna Pomierska - filolog polski, paremiolog, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik studiów podyplomowych nauczanie języka kaszubskiego na UG, opiekun etnofilologii kaszubskiej.

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

- dr hab. prof. UG Anna Kwaśniewska - etnolog, antropolog, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza

- prof. dr hab. Mieczysław Nurek - historyk, badacz m.in. losów żołnierzy polskich na Zachodzie po II wojnie światowej.

- dr hab. inż., prof. PG Mieczysław Ronkowski - pracuje w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Jego obecne zainteresowania skupiają się na projektowaniu, modelowaniu (przy zastosowaniu metod polowych i obwodowych) i badaniach maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi (zwłaszcza maszyn do napędów pojazdów i systemów przetwarzania energii wiatru) oraz silniki piezoelektryczne

Najnowsze wydarzenia

bottom of page